မှတ်ပုံမတင်ထားသဖြင့် ဆင်းကတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရလျှင် ငွေလက်ကျန်ပါ ဆုံးရှုံးမည်

ဇူလိုင် ၁ ရက်မှ စ၍ လူတစ်ဦးလျှင် ဆင်းကတ် ၈ ခုအထိသာ ကိုင်ခွင့်ရှိမည်


မှတ်ပုံမတင်ထားသဖြင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရလျှင် ငွေလက်ကျန်ပါ ဆုံးရှုံးမည်

ဆက်သွယ်ရေး ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ညွန်ကြားချက်အတိုင်း မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ဆင်းကတ်များကို ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖျက်သိမ်းမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဖျက်သိမ်းခံရသည့် ဆင်းကတ်များမှာ ကျန်ရှိနေသော လက်ကျန်ငွေအားလုံးကို ဆက်သွယ်ရေး ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ညွန်ကြားချက်အရ အစိုးရသို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ဖျက်သိမ်းခံ ကတ်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေ ဆုံးရှုံးရသည်အပေါ် လျော်ကြေး တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိမည် မဟုတ်သည့်အပြင် ဆင်းကတ်လည်း လိုင်းပိတ်ထားတော့မည် ဖြစ်သည်။ ဇွန်လ ၃၀ ရက် နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခွင့် မရှိချေ။

ဆက်သွယ်ရေး ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ညွန်ကြားချက်များအရ ဆင်းကတ်အားလုံးသည် နိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံသားကတ်ပြား၊ နိုင်ငံခြားသားများသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
ဆင်းကတ်များ တစ်ခုတက်မက သုံးစွဲသူတစ်ဦးသည် အော်ပရေတာ တစ်ခုလျှင် ဆင်းကတ် ၂ခုအထိသာ ကိုင်ဆောင်ခွင့် ရှိမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အော်ပရေတာ ၄ ခု ရှိသဖြင့် အော်ပရေတာ လေးမျိုးဖြင့် ဆင်းကတ် ၈ ခု အထိကိုင်ဆောင်သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

Read times
Rate this item
(2 votes)