The Championships,Wimbledon ၏ တရားဝင္ စမတ္ဖုန္း ပါတနာအျဖစ္ OPPO မွ သတ္မွတ္ခံရ

The Championships,Wimbledon ၏ တရားဝင္ စမတ္ဖုန္း ပါတနာအျဖစ္ OPPO မွ သတ္မွတ္ခံရ google

OPPO သည္ All England Lawn Tennis Club (AELTC) ႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ The Championships, Wimbledon ၏ ပထမဆံုး

တရားဝင္ စမတ္ဖုန္း ပါတနာ ႏွင့္ အာရွမွ ပထမဆံုး ပါတနာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

ကမာၻေပၚတြင္ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ OPPO စမတ္ဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္သည္ အားကစားနယ္ပယ္တြင္ FC Barcelona ႏွင့္ the International Cricket Council (ICC) တို႔၏ တရားဝင္ စမတ္ဖုန္း ပါတနာ အျဖစ္ ခိုင္မာေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ရွိ္ခဲ့ပါသည္။ ယခု စိတ္လႈပ္ရွား ဖြယ္ရာ ပူးေပါင္းမႈသည္ OPPO ၏ တင္းနစ္ အားကစားနယ္ပယ္ အတြင္းသို႔ ပထမဆံုးေျခလွမ္း ျဖစ္ပါသည္။

 

The Championships 2019 တြင္ စတင္မည့္ () ႏွစ္တာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္သည္ အမွတ္တံဆိပ္ ႏွစ္ခု ပူေပါင္းျခင္းျဖင့္ ၎ အမွတ္တံဆပ္ တို႔၏ တည္ရွိေနမႈအား အဓိက တိုးတက္ဆဲေစ်းကြက္တြင္ ဖြံၿဖိဳးမည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားရွိေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ OPPO သည္ Wimbledon အမွတ္တံဆိပ္၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ယူေက ႏွင္႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ OPPO ၏ တည္ရွိေနမႈ ပိုုမို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး OPPO ၏ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခိုင္မာစြာ ဆံုးျဖတ္ထားမႈ တို႔ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ AELTC သည္လည္း OPPO ၏ အားသာခ်က္ျဖစ္ေသာ OPPO ၏ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတြင္ Wimbledon အား ဖြံၿဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အဓိကအပိုင္းအေနျဖင့္ OPPO ၏ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဒီဇိုင္း သည္ Wimbledon "ႀကီးျမတ္မႈအားရွာေဖြျခင္း" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ ႏွင့္ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ OPPO ၏ စမတ္ဖုန္း နည္းပညာအား The Championships တြင္အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ OPPO ၏ တန္ဖိုးျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖစ္ေသာ Find X ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္အသစ္ Reno တို႔ကို Wimbledon ၏ အလွတရားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ကမာၻအႏွံ႔ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား ႏွင့္ အေသးစိတ္က်က် စည္းလံုးစြာျဖင့္ ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္ၿပီး OPPO ၏ အသစ္ brand strategy ကိုေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျပသရန္ OPPO စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ ရိုက္ယူထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို OPPO Wimbledon ဓာတ္ပံုျပခန္းတြင္ ထည့္သြင္းျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ OPPO မွ ျပိဳင္ပြဲတြင္အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္သြားေသာ လူငယ္ကစားသမားမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ OPPO Breakthrough Award ကိုလည္း ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

OPPO သည္ ျမက္ခင္းျပင္ တင္းနစ္ကြင္း ရာသီကို ကူညီေထာက္ပ့ံရာတြင္လည္းေကာင္း ၊ AELTC ၏ ျမက္ခင္းျပင္ တင္းနစ္ကြင္း ဗ်ဳဟာ တိုးတက္ေစေရးတြင္လည္းေကာင္း အေရးပါသည့္ က႑မွ ဦးေဆာင္ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ AELTC ၏ ျမက္ခင္းျပင္ တင္းနစ္ကြင္း ဗ်ဳဟာသည္ လူငယ္မ်ား၏ တိုးတက္မႈ အဆင့္တိုင္းတြင္ ျမက္ခင္းျပင္ကြင္းမ်ား၌ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ေပးရန္ ရည္ရြြယ္သည့္ အျပင္ Wimbledon ၏ ခ်န္ပီယံမ်ားျဖစ္လာေစေရးအထိ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

OPPO ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ Brian Shen မွ “ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႔ The Championships, Wimbledon ရဲ႔ ပထမဆံုး အာရွပါတနာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာနဲ႔ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ The Championships နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ထုတ္ကုန္ေတြရဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈနဲ႔ ဒီဇိုင္းကို ဦးစားေပးတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ စုေပါင္း ညွိႏိႈင္းမႈ အက်ိဳးရလဒ္ ရရွိထားပါတယ္။ ဒီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ ဥေရာပေစ်းကြက္ကိုု ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့ေနရာမွာ ပိုၿပီး အားေကာင္းေစမယ္လိုု႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

AELTC ၏ ေၾကာျ္ငာႏွင့္ မီဒီယာဒါ႐ိုက္တာ Mick Desmond မွ"ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႔ OPPO ကို The Championships ရဲ႕ တရားဝင္ ေထာက္ပံ့သူမ်ား မိသားစုဝင္အျဖစ္ ဝမ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Wimbledon ရဲဲ႕ မက္ေမာစရာ အလွအပျမင္ကြင္းကို OPPO စမတ္ဖုန္းေတြနဲ႔ ကမာၻတစ္ဝန္းက ပရိသတ္ေတြဆီကို ျပသႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း အားပါးတရ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈေနပါတယ္" ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

OPPO ၏ ဒုတိယဥကၠဌ Brain Shen AELTC ၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ Tim Henman ႏွင့္ ေၾကာျ္ငာႏွင့္ မီဒီယာဒါ႐ိုက္တာ Mick Desmond တို႕မွ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အထိမ္းအမွတ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

 

OPPO အေႀကာင္း

OPPO သည္ ကမၻာတစ္လႊားမွ လူငယ္မ်ား သေဘာက်ႏွစ္သက္သည့္ ကမာၻ႕ဦးေဆာင္စမတ္ဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ “Smiley Face” မွအစျပဳ၍ ၁၀ နွစ္တာကာလအတြင္း အႏုပညာေျမာက္ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ဖန္တီးမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ခ်ိန္တြင္ OPPO ကုမၸဏီသည္ Find, R ႏွင့္ F series မ်ား၊ ColorOS operating system၊ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေသာ OPPO Cloud ႏွင့္ OPPO+ မ်ားျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ OPPO ကုမၸဏီသည္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္တြင္ စတိုးဆိုင္ေပါင္း ၄၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ဖြင့္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိျပီး ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း ၆ခု၊ သုေတသနႏွင့္နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ ၄ခုႏွင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းစင္တာတစ္ခုတို႔ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး OPPO ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ကမာၻတစ္၀န္းရွိ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အစဥ္အျမဲအသင့္ ရွိေနပါသည္။

 

The Championships, Wimbledon အေၾကာင္း

Wimbledon ဟု လူအမ်ားသိၾကသည့္ The Championships သည္ အဓိက တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ ေလးခုထဲတြင္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ ယခုထက္တိုင္ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာ္ၾကားေသာ အားကစားပြဲျဖစ္သည္။ All England Lawn Tennis Club (AELTC) မွ ႀကီးမႈးက်င္းပလ်က္ရွိၿပီး လန္ဒန္အေျခစိုက္ Wimbledon သည္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။

 

Myanmar ICT Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)