MPT က မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာေရအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ စက္ေရတြင္းကို လႊဲေျပာင္း လွဴဒါန္း

MPT က မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာေရအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ စက္ေရတြင္းကို လႊဲေျပာင္း လွဴဒါန္း google.com
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ ဦးေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ျဖစ္သည့္ MPT မွ “ႏွလံုးသားထဲကျမန္မာ” အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု
အျဖစ္ စက္ေရတြင္း လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းပြဲကို လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ ၈ ရက္က မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး  ေညာင္ဦးခ႐ိုင္၊ ငါ့သေရာက္ၿမိဳနယ္ခြဲရွိ ရြာပုလဲေက်းရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ MPT က “သန္႔ရွင္းျပည့္ၿဖိဳး ေရအက်ိဳးအစီအစဥ္”  ျဖင့္ ေရရရွိရန္ခက္ခဲႀကံဳေနရသည့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းမွ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းသို႔ စက္ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းသည့္ ေသာက္သံုးေရ အရင္းအျမစ္မ်ားကို  ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 
ယခုစက္ေရတြင္း လွဴဒါန္းမႈသည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသခံ (၁,၀၀၀) ေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိ  ေသာ ရြာပုလဲေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တူးေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ား အတြက္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပရန္  ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
ယခင္က ေသာက္သံုးေရရရွိရန္ ေဝးကြာသည့္ ေနရာမ်ားမွ ရယူခဲ့ရကာ သန္႔ရွင္းမႈလည္း အားနည္း ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ သန္႔ရွင္းသည့္ ေသာက္သံုးေရအရင္းအျမစ္ကို ရရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္းလည္း ပိုမိုအဆင့္ျမင့္မားလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလို လူမႈဘဝတိုးတက္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ က်န္းမာေရးအဆင့္အဆန္း တိုးတက္ျမင့္မား လာေစေရး  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ MPT ၏ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။
 
ယခုလို ရြာပုလဲေက်းရြာတြင္ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္လွဴဒါန္းမႈမွာ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္ကာ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ လက္တြဲေဖာ္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္း သည့္ ေသာက္သံုးေရ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔အေထာက္အပံ့ျပဳေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
 
“ဘယ္လိုလုပ္ငန္းကိုမဆို တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေန႔လွဴဒါန္းမႈအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းနဲ႔ NGO အဖြဲ႕အစည္းေတြကို သူတို႔ရဲ႕ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ ရြာပုလဲေက်းရြာ က ေဒသခံေတြအတြက္ အခုလို သန္႔ရွင္းျပည့္ၿဖိဳး ေရအက်ိဳး အစီအစဥ္ကတစ္ဆင့္  စက္ေရတြင္းကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အကူအညီေတြေပးခဲ့ၿပီး အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ေရအခက္အခဲရွိတဲ့ ေဒသေတြအတြက္ သန္႔ရွင္းၿပီး စိတ္ခ်ရတဲ့ ေရအရင္းအျမစ္ရရွိေရးဟာေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲပါ။  MPT အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ တစ္သားတည္း ရွိေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ဘဝေတြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ကို MPT က အစဥ္တစိုက္ ဂ႐ုထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီစက္ေရတြင္းကို ကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္း သြားၾကဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမယ့္ ေက်းရြာလူေဒသခံေတြကိုလည္း   ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားလိုပါတယ္။” ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညြႊန္ၾကားေရးမွဴး (Dy CEO, MPT-KSGM Joint Operations) ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
ရြာပုလဲေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးကံခၽြန္ကလည္း "ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်းရြာမွာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီရြာမွာေနထိုင္ၾကသူေတြကေတာ့ ထန္းေတာင္သူေတြနဲ႔ ယာလုပ္ငန္းကိုပဲ အဓိကထားလုပ္ကိုင္ၾကတာပါ။ အရင္ကဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေန႔စဥ္  ေရရရွိႏိုင္ဖို႔ဆိုတာဟာ တကယ့္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ အခုလို MPT နဲ႔ တာဝန္ရွိသူဝန္ထမ္းေတြ၊ အစိုးရတာဝန္ရွိ သူေတြအျပင္ အခုအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္တဲ့သူေတြရဲ့ ေစတနာနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈေတြေၾကာင့္အ ခုလို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုအခိုက္အတန္႔ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တကယ့္ကို တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။ ေရအတြက္ အခက္အခဲေတြ ေျပလည္သြားၿပီျဖစ္လို႔ ကိုယ့္ရြာရဲ႕ တိုးတက္ေရးကို ပိုၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့ ေသာက္သံုးေရနဲ႔အတူ က်န္းမာတဲ့ လူေနမႈဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္လို႔ အတိုင္းမသိ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္။" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
MPT အေနျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္ရရွိေရးဟာ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲပါ။ သန္႔ရွင္းျပည့္ၿဖိဳး  ေရအက်ိဳးအစီအစဥ္ ျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း စက္ေရတြင္းမ်ားႏွင့္ ေရ ကန္ေပါင္း (၃၀) ကို မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ပိုင္း၊ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေဒသခံေပါင္း ၄,၇၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား  ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။  
 
MPT အေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ စသည့္  ပင္မေထာက္တိုင္သံုးခုအတြက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး  မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအားေရွ႕သို႔ တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ ရရွိမႈသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတု ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႔သည့္ကာလတြင္ ေရရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနသည္ကို MPT အေနျဖင့္ သိရွိထားပါသည္။ ထို႔အတြက္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ယခုအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္္ပါသည္။
 
MPT ၏ CSR ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက MPT ၏ တရားဝင္ website ျဖစ္သည့္ mpt.com.mm ႏွင့္ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္သည့္ www.facebook.com/mptofficialpage တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
Read times
Rate this item
(1 Vote)