တုိးတတ္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္နဲ႔အညီ နည္းပညာျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြကလဲ ပိုလို႔ တိုးလာၾကပါတယ္။
Published in Phone Price
♦iPhone
1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone XR (64GB) - 1,170,000
iPhone XR (128GB) - 1,250,000
iPhone XR (256GB) - 1,420,000
iPhone Xs Max (64GB) - 1,720,000
iPhone Xs Max (256GB) - 1,970,000
iPhone Xs Max (512GB) - 2,380,000
iPhone Xs (64GB) - 1,590,000
iPhone Xs (256GB) - 1,820,000
iPhone Xs (512GB) - 1,930,000
iPhone Xs Max 64GB (Dual Sim) - 1,750,000
iPhone Xs Max 256GB (Dual Sim) - 1,980,000
iPhone Xs Max 512GB (Dual Sim) - 2,330,000
iPhone XR 64GB (Dual Sim) - 1,190,000
iPhone XR 128GB (Dual Sim) - 1,270,000
iPhone XR 256GB (Dual Sim) - 1,460,000
iPhone X (64GB) - 1,250,000
iPhone X (256GB) - 1,550,000
iPhone 8 (64GB) - 1,015,000
iPhone 8 (256GB) - 1,210,000
iPhone 8 Plus (64GB) - 1,130,000
iPhone 8 Plus (256GB) - 1,395,000
iPhone 7 Plus (32GB) - 805,000
iPhone 7 Plus (128GB) - 940,000
iPhone 7 Plus (256GB) - 1,190,000
iPhone 7 (32GB) - 740,000
iPhone 7 (128GB) - 805,000
iPhone 6S (32GB) - 490,000 
iPhone 6S Plus (32GB) - 590,000
 
2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone XS Max 64GB (Single Sim) – 1,729,000
iPhone XS Max 256GB (Single Sim) – 1,989,000
iPhone XS Max 512GB (Single Sim) – 2,409,000
iPhone XS 64GB (Single Sim) – 1,579,000
iPhone XS 256GB (Single Sim) – 1,819,000
iPhone XS 512GB (Single Sim) - 1,949,000
iPhone X 64GB Silver / Space Gray – 1,259,000
iPhone X 256GB Silver / Space Gray – 1,569,000
iPhone XR 64GB All Color – 1,169,000
iPhone XR 128GB All Color – 1,259,000
iPhone XR 256GB All Color – 1,419,000
 
3. Win Mobile (11.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone XS 64GB (Single Sim) – 1,580,000
iPhone XS 256GB (Single Sim) – 1,820,000
iPhone XS 512GB (Single Sim) - 1,950,000
iPhone XS Max 64GB (Single Sim) – 1,710,000
iPhone XS Max 256GB (Single Sim) – 1,950,000
iPhone XS Max 64GB (Dual Sim) – 1,850,000
iPhone XS Max 256GB (Dual Sim) – 2,090,000
iPhone XS Max 512GB (Dual Sim) – 2,390,000
iPhone XR 64GB (Single Sim) – 1,160,000
iPhone XR 128GB (Single Sim) – 1,250,000
iPhone XR 256GB (Single Sim) – 1,400,000
iPhone XR 64GB (Dual Sim) – 1,280,000
iPhone XR 128GB (Dual Sim) – 1,380,000
iPhone XR 256GB (Dual Sim) – 1,540,000
iPhone X 64GB Silver / Space Gray – 1,270,000
iPhone X 256GB Silver / Space Gray – 1,590,000
iPhone 8 64GB (All Color) - 990,000
iPhone 8 Plus 64GB (All Color) - 1,160,000
iPhone 7 32GB (All Color) - 760,000
iPhone 7 128GB (All Color) - 890,000
iPhone 7 Plus 32GB - 790,000
iPhone 7 Plus 128GB - 950,000
iPhone 6S 32GB (All Color) - 500,000
iPhone 6S Plus 32GB (All Color) - 590,000
 
♦iPad
1. Technoloand (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
New iPad 9.7" 2018 32GB (WiFi) - 480,000
New iPad 9.7" 2018 128GB (WiFi) - 680,000
New iPad 9.7" 2018 32GB (4G) - 665,000
New iPad 9.7" 2018 128GB (4G) - 825,000
iPad Pro 2017 10.5" 64GB (WiFi) - 920,000
iPad Pro 2017 10.5" 64GB (4G) - 1,160,000
iPad Pro 2017 10.5" 256GB (4G) - 1,370,000
iPad Pro 2017 10.5" 512GB (4G) - 1,435,000
iPad Pro 12.9" 64GB (4G) - 1,185,000
iPad Pro 12.9" 64GB (WiFi) - 830,000
iPad Pro 2018 11" (64GB) WiFi - 1,260,000
iPad Pro 2018 11" (64GB) 4G - 1,400,000
iPad Pro 2018 11" (256GB) WiFi - 1,440,000
iPad Pro 2018 11" (256GB) 4G - 1,600,000
iPad Pro 2018 11" (512GB) WiFi - 1,720,000
iPad Pro 2018 11" (512GB) 4G - 1,900,000
iPad Pro 2018 11" (1TB) WiFi - 2,280,000
iPad Pro 2018 11" (1TB) 4G - 2,490,000
iPad Pro 12.9" (256GB) WiFi - 1,740,000
iPad Pro 12.9" (256GB) 4G - 1,950,000
iPad Pro 12.9" (512GB) WiFi - 2,050,000
iPad Pro 12.9" (512GB) 4G - 2,240,000
iPad Pro 12.9" (1TB) WiFi - 2,770,000
iPad Pro 12.9" (1TB) 4G - 2,720,000
iPad Mini 4 (128GB) 4G - 740,000
 
2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
New iPad Pro 2018 (11") 64GB WiFi - 1,199,000
New iPad Pro 2018 (11") 256GB WiFi - 1,429,000
New iPad Pro 2018 (11") 512GB WiFi - 1,749,000
New iPad Pro 2018 (11") 64GB 4G - 1,429,000
New iPad Pro 2018 (11") 256GB 4G - 1,629,000
New iPad Pro 2018 (11") 512GB 4G - 1,919,000
 
3. Win Mobile (11.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPad Pro Pencil (1st Gen) - 170000
iPad Pro Pencil (2nd Gen) - 220000
iPad Pro 10.5 Keyboard - 280000
iPad Pro 11" Smart Keyboard Folio - 310000
iPad Pro 12.9" Smart Keyboard Folio - 360000
iPad Pro 11” 64GB WiFi – 1200000
iPad Pro 11” 256GB WiFi – 1430000
iPad Pro 11” 512GB WiFi – 1750000
iPad Pro 11” 64GB (4G) - 1430000
iPad Pro 11” 256GB (4G) – 1630000
iPad Pro 11” 512GB (4G) – 1920000
iPad Pro 12.9" 64GB WiFi - 1550000
iPad Pro 12.9” 256GB WiFi – 1750000
iPad Pro 12.9" 512GB WiFi - 2050000
iPad Pro 12.9” 64GB (4G) – 1750000
iPad Pro 12.9” 256GB (4G) – 1950000
iPad Pro 12.9” 512GB (4G) – 2350000
iPad Mini 4 128GB (WiFi) - 550000
iPad Mini 5 256GB (WiFi) - 960000 (New)
iPad Mini 5 64GB (4G) - 980000 (New)
iPad Mini 5 256GB (4G) - 1150000 (New)
iPad Pro 10.5 64GB WiFi - 960000
iPad Pro 10.5 512GB WiFi 1270000
iPad Pro 10.5 64GB (4G) - 1220000
iPad Pro 10.5 256GB (4G) - 1380000
iPad Air 2019 64GB WiFi - 890000
iPad Air 2019 256GB WiFi - 1090000
iPad Air 2019 64GB (4G) - 1070000
iPad Air 2019 256GB (4G) - 1290000 (New)
iPad 2018 32GB WiFi - 500000
iPad 2018 128GB Wifi - 630000
iPad 2018 32GB (4G) - 680000
iPad 2018 128GB (4G) - 840000
 
♦Macbook Pro
1. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5, 8GB LPDDR3 2133MHz, 256GB, 13.3"] - USD 1,809
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5, 8GB LPDDR3 2133MHz, 512GB, 13.3"] - USD 1,929
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz , 8GB LPDDR4 2133MHz, 256GB, 13.3"] - USD 1,369
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz , 8GB LPDDR4 2133MHz, 128GB, 13.3"] - USD 1,179
 
2. Win Mobile (11.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။) 
iMac (2019) (21.5"/Retina 4K/i3 8th Quad-core 3.6GHz/8GB 2400MHz / 1TB HDD) - 2170000
iMac (2019) (21.5"/Retina 4K/i3 8th Quad-core 3.6GHz/8GB 2400MHz / 1TB Fusion, Radeon Pro 560X) - 2500000
iMac (2019) (27" Retina 5K / i5 8th 6-Core 3.0GHz / 8GB 2666MHz / 1TB Fusion, Radeon Pro 570X) - 3000000
iMac (2019) (27" Retina 5K / i5 8th 6-Core 3.1GHz / 8GB 2666MHz / 1TB Fusion, Radeon Pro 575X) - 3300000
iMac (2019) (27" Retina 5K / i5 8th 6-Core 3.7GHz / 8GB 2666MHz / 2TB Fusion, Radeon Pro 580X) - 3800000
iMac (21.5” / i5 7th 2.3GHz / 8GB RAM / 1TB HDD) – 1830000
iMac (21.5” Retina 4K / i5 7th 3.0GHz/ 8GB / 1TB HDD) – 1990000
iMac (21.5” Retina 4K / i5 7th 3.4GHz / 8GB RAM / 1TB Fusion) – 2390000
iMac (27” Retina 5K / i5 7th 3.4GHz / 8GB / 1TB Fusion / Radeon Pro 570) – 2850000
iMac (27” Retina 5K / i5 7th 3.8GHz / 8GB / 2TB Fusion / Radeon Pro 580) - 3490000
Macbook Pro 2018 13" (New) 2.3GHz / i5 /8th Gen / 8GB / 256GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 2700000
Macbook Pro 201813" (New) 2.3GHz / i5 /8th Gen / 8GB / 256GB / Silver /True Tone / Touch Bar - 2700000
Macbook Pro 201813" (New) 2.3GHz /i5 /8th Gen / 8GB / 512GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 2920000
Macbook Pro 201813" (New) 2.3GHz /i5 /8th Gen / 8GB / 512GB / Silver / True Tone / Touch Bar - 2920000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.2GHz 7/ i7 /8th Gen / 16GB /256GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 3430000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.2GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 256GB / Silver / True Tone / Touch Bar - 3430000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.6GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 512GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 3930000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.6GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 512GB / Silver / True Tone / Touch Bar - 3930000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB / Gray / No Touch Bar - 1920000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB / Silver / No Touch Bar - 1920000
Macbook Pro 13" 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB / Gray / No Touch Bar - 2280000
Macbook Pro 13" 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB / Gray / No Touch Bar - 2280000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Silver - 1790000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Gray - 1790000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Gold - 1790000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Silver - 2080000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Gray – 2080000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Gold – 2080000
Macbook Air 2017 13" i5 1.8GHz 8GB RAM 128GB Silver - 1390000
Macbook Air 2017 13" i5 1.8GHz 8GB RAM 256GB Silver - 1720000
Macbook 2018 12” (1.3GHz / 8GB RAM / 512GB / Gold) – 2290000
 
♦Samsung 
1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S8 Plus - 1,055,000
Samsung Galaxy Note 8 - 1,275,000
Samsung Galaxy S9 Plus - 1,279,000
Samsung Galaxy A10 - 189,000
Samsung Galaxy A20 - 250,000
Samsung Galaxy A50 (4GB / 64GB) - 439,000
Samsung Galaxy A50 (6GB / 128GB) - 519,000
Samsung Galaxy A30 - 345,000
Samsung Galaxy S10e - 1,159,000
Samsung Galaxy S10 - 1,399,000
Samsung Galaxy S10+ (8GB/128GB) - 1,549,000
Samsung Galaxy S10+ (12GB/1TB) - 2,499,000
Samsung Galaxy J2 Core - 139,000
Samsung Galaxy J2 Pro (16GB) - 182,000
Samsung Galaxy J2 Pro (32GB) - 199,000
Samsung Galaxy J4 Plus - 199,000
Samsung Galaxy J3 Pro - 240,000
Samsung Galaxy J5 Prime - 290,000
Samsung Galaxy J6 Plus - 279,000
Samsung Galaxy J7 Duo - 347,000
Samsung Galaxy A7 - 419,000
Samsung Galaxy J5 Pro - 349,000
Samsung Galaxy J6 - 355,000
Samsung Galaxy A6+ - 560,000
Samsung Galaxy A9 - 730,000
Samsung Galaxy S9 - 1,090,000
 
2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S10 Plus (1TB) - 2,499,000 
Samsung Galaxy S10 Plus (128GB) - 1,549,000 
Samsung Galaxy S10 (128GB) - 1,399,000 
Samsung Galaxy S10e (128GB) - 1,159,000 
Samsung Galaxy A9 (2018) - 730000
Samsung Galaxy A7 (2018) - 419000
Samsung Galaxy A50 (128GB) - 519000
Samsung Galaxy A50 (64GB) - 439000
Samsung Galaxy A30 (64GB) - 345000
Samsung Galaxy A20 (512GB) - 250000
Samsung Galaxy A10 (512GB) - 189000
Samsung J2 Prime (8GB) - 139000
Samsung J2 Core - 139000
Samsung Galaxy Tab S4 (64GB) - 1140000
Samsung Galaxy Tab A Plus (With S Pen) - 439000
Samsung Galaxy Tab A 8.0" (16GB) - 387000
 
3. Win Mobile (11.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S10 Plus (12GB / 1TB) - 2499000 
Samsung Galaxy S10 Plus (8GB / 128GB) - 1549000 
Samsung Galaxy S10 (8GB / 128GB) - 1399000 
Samsung Galaxy S10 (6GB / 128GB) - 1159000 
Samsung Galaxy Note 9 (512GB) - 1850000
Samsung Galaxy A9 (2018) – 730000
Samsung Galaxy A50 (6/128GB) - 519,000 
Samsung Galaxy A50 (4/64GB) - 439,000 
Samsung Galaxy A30 (4/64GB) - 345000 
Samsung Galaxy A20 (3/32GB) - 250000
Samsung Galaxy A10 - 189000
Samsung Galaxy A7 (2018) - 419000
Samsung Galaxy A6 Plus - 560000 
Samsung Galaxy J6 Plus - 279000
Samsung Galaxy J4 Plus - 199000
Samsung Galaxy J2 Core – 139000
Samsung Galaxy Tab S4 - 1140000 
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 - 1039000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0 - 572000
Samsung Galaxy Tab A 10.5 - 605000 
Samsung Galaxy Tab A Plus 8" - 439000 (With S-Pen)
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) - 387000
Samsung Galaxy Tab J - 295000
Samsung Galaxy Gear S4 42mm - 399000 
Samsung Galaxy Watch Active - 299000 (New)
Samsung Galaxy Gear 360 Camera - 272000
 
4. King B2 Mobile (14.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy A5 (2016) - 400000
Samsung Galaxy A8 (2016) - 480000
Samsung Galaxy A7 (2016) - 450000
Samsung Galaxy A7 (2018) - 389000
Samsung Galaxy A5 (2017) - 490000
Samsung Galaxy A8 (2018) - 600000
Samsung Galaxy A8 Star - 789000
Samsung Galaxy S8 Plus - 1055000 
Samsung Galaxy Note 9 (512GB) - 1850000
Samsung Galaxy Note 9 (128GB) - 1499000
Samsung Galaxy Note 8 - 1275000
Samsung Galaxy Note Fan (FE) - 799000
Samsung Galaxy S9 Plus (128GB) - 1279000
Samsung Galaxy J3 Pro - 235000
Samsung Galaxy J5 Pro - 340000
Samsung Galaxy J6 (2018) - 355000
Samsung Galaxy J8 (32GB) - 399000
Samsung Galaxy J4 Plus - 199000
Samsung Galaxy J6 Plus - 279000
Samsung Galaxy X Cover 4 – 250000
Samsung J2 Core - 139000
Samsung Galaxy A9 - 730000
Samsung Galaxy A30 (4/64) - 345000
Samsung Galaxy A50 (4/64) - 439000
Samsung Galaxy A50 (6/128) - 519000
Samsung Galaxy A20 (3/32) - 250000
Samsung Galaxy A10 (2/32) - 189000
Samsung Galaxy 10e (6/128GB) - 1,159,000 (Yellow)
Samsung Galaxy 10e (8/128GB) - 1,399,000 (Green, Black, White)
Samsung Galaxy 10+ (8/128GB) - 1,549,000 (Green, Black, White)
Samsung Galaxy 10+ (12/1TB) - 2,499,000 (Black, White)
Samsung Galaxy Tab S4 (10.5") - 1140000
Samsung Galaxy Tab J (7") - 295000
Samsung Galaxy Tab A (8.0") 2017 - 387000
Samsung Galaxy Tab A (10.5") - 605000
Samsung ေခါက္ဖုန္း - 28000
 
♦SONY
1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia XA1 Ultra - 389,000
 
♦VIVO
1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo Y71 - 179,000
Vivo Y81i - 179,000
Vivo Y81 - 199,000
Vivo Y91 - 289,000
Vivo Y91C - 189,000
Vivo Y91i - 209,000
Vivo V11i - 399,000
Vivo V11 - 439,000
Vivo Y95 - 329,000
Vivo V15 Pro - 599,000
Vivo V15 - 469,000
Vivo Y93 - 239,000
 
2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo V15 Pro - 599,000
Vivo V15 - 469000
Vivo Y95 - 299000
Vivo Y91 - 269000
Vivo Y93 - 239000
Vivo Y91i - 209000
Vivo Y91C - 189000
Vivo Y81i - 179000
 
3. Win Mobile (11.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo V15 Pro - 599000 (New Model)
Vivo V15 Pink - 479000 (New Color)
Vivo V15 - 469000
Vivo V11i - 399000
Vivo Y95 - 329000 
Vivo Y85 - 259000 (15,000 Top-up)
Vivo Y91 - 289000 
ViVo Y93 - 239000
Vivo Y91i - 209000
Vivo Y91C - 189000
Vivo Y81i - 179000 (10,000 Top-up)
Vivo Y53 - 155000
 
♦OPPO
1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO A3s [16GB/2GB] - 179,900
OPPO A3s [32GB/3GB] - 249,900
OPPO A71 - 219,000
OPPO A57 - 279,000
OPPO F5 Youth - 279,000
OPPO F3 Plus - 599,000
OPPO A7 - 269900
OPPO F9 [Red/Blue] - 379,900
OPPO F9 [Purple/Green] - 399,900
OPPO F11 - 379,900
OPPO F11 Pro - 499,900
OPPO A53 - 209,900
 
2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO R17 Pro - 799900
OPPO F11 Pro - 499900
OPPO F9 (64GB) - 399,900
OPPO A7 - 269900
OPPO A3S [2GB] - 179900
 
3. Win Mobile (11.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO F11 Pro Avengers Edition - 559900 (Pre-Order)
OPPO F11 Pro (6/128GB) - 499,900 
OPPO F11 Pro (4/128GB) - 379900 
OPPO F9 (4/64) Starry Purple / J.Green - 399,900
OPPO F9 (4/64GB) Red, Blue - 379900
OPPO A7 (Gold / Blue) - 269900 
OPPO A5s (3/32GB) - 229900
OPPO A5s (2/32GB) - 209900 (New)
OPPO A3s (3/32GB) - 249900
OPPO A3s (2/16GB) - 179900
 
4. King B2 Mobile (14.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO F11 Pro (6/128GB) - 499900
OPPO A 57 - 279000
OPPO A3s - 179900
OPPO A7 (3/64GB) - 279000
OPPO A5s (2/32GB) - 209900
 
♦Meizu
1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu m5c [2GB/16GB] - 129,000
Meizu m5c [2GB/32GB] - 149,000
Meizu m5s [3GB/16GB] - 149,000
Meizu m5s [3GB/32GB] - 199,000
Meizu m6 [2GB/16GB] - 179,000
Meizu m6 [2GB/32GB] - 199,000
Meizu m5 [2GB/16GB] - 159,000
Meizu m5 [3GB/32GB] - 179,000
Meizu M5 Not [2GB/16GB] - 179,000
Meizu M5 Note [3GB/32GB] - 189,000
Meizu M6s [3GB / 64GB ] - 239,000
Meizu M6 Note [3GB/32GB] - 229,000
Meizu M6 Note [4GB/64GB] - 279,000
 
2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu M16th - 599000
Meizu M6 Note (64GB) - 249000
Meizu M8 (64GB) - 239000
Meizu M6T (256GB) 3GB - 189000
Meizu M6T (256GB) 2GB - 169000
Meizu M8 Lite - 179000
Meizu MC9 (16GB) - 129000
 
3. Win Mobile (11.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu 16th (8/128GB) Blue - 759000 (50K Cash)
Meizu 16th (6/64GB) - 599000 (50K Cash Back)
Meizu Note 9 (4/64GB) Black - 319000
Meizu M6 Note (64GB / 4GB) - 249000 (20,000 Cash)
Meizu M6 Note (32GB / 3GB) - 199000
Meizu M6s (64GB / 3GB) - 269000 (50 k Cash Back)
Meizu V8 (4/64GB) - 239000 (20,000 Cash Back)
Meizu V8 Lite (3/32GB) - 179,000 (20,000 C.B)
Meizu M9C (16GB / 2GB) - 129000
 
♦Xiaomi
1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi A1 [32GB / 4GB] - 275,000
Xiaomi Mi A1 [64GB / 4GB] - 295,000
Xiaomi Redmi GO [8GB / 1GB) - 99,900
Xiaomi Mi Max 2 [64GB / 4GB] - 369,000
Xiaomi Mi Max 3 [64GB / 4GB] - 399,000
Xiaomi Redmi 6A [16GB / 2GB] - 135,000
Xiaomi Redmi 6A [32GB / 2GB] - 149,000
Xiaomi A2 [32GB / 4GB] - 299,000
Xiaomi A2 [64GB / 4GB] - 319,000
Xiaomi A2 [128GB / 6GB] - 389,000
Xiaomi A2 Lite [32GB / 3GB] - 255,000
Xiaomi A2 Lite [64GB / 4GB] - 299,000
Xiaomi Redmi S2 [32GB/3GB] - 225,000
Xiaomi Mi Mix 2S [64GB / 6GB] - 699,000
Xiaomi Redmi 6 [32GB / 3GB] Blue - 179,000
Xiaomi Redmi 6 [64GB / 4GB] Black - 199,000
Xiaomi Note 6 Pro [32GB / 3GB] - 299,000
Xiaomi Note 6 Pro [64GB / 4GB] - 339,000
Xiaomi Mi 8 [64GB/6GB] - 629,000
Xiaomi Mi 8 [128GB/6GB] - 679,000
Xiaomi Mi 8 Lite [64GB / 4GB] - 369,000
Xiaomi Pocophone F1 [64GB / 6GB] - 489,000
Xiaomi Redmi 7 [32GB / 3GB] - 199,000
Xiaomi Mi 9 [128GB /6GB] - 690,000
Xiaomi Mi 9se [128GB / 6GB] - 480,000
Xiaomi Redmi Note 7 [128GB / 4GB] - 319,000 (Blue)
Xiaomi Redmi Note 7 [32GB / 3GB] - 249,000 (Black)
Xiaomi 6X [64GB / 6GB] - 279,000 [Black]
Xiaomi 6X [128GB / 6GB] - 379,000 [Gold ]
Xiaomi 6X [128GB / 6GB] - 389,000 [Black ]
Xiaomi Redmi 6 [32GB / 3GB] - 147,000
Xiaomi Redmi 6A [16GB / 2GB] - 117,000
Xiaomi Note 3 [64GB / 6GB] - 389,000
Xiaomi Note 3 [128GB / 6GB] - 419,000
Xiaomi Note 5 [32GB / 3GB] - 200,000
Xiaomi Note 5 [64GB / 4GB] - 220,000
Xiaomi Mi 8 SE [64GB / 6GB] - 340,000
Xiaomi Redmi 6 Pro [32GB / 4GB] - 190,000
 
2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 8 Pro (128GB, 8GB) - 819000
Xiaomi Mi Mix3 (128GB, 4GB) - 759000
Xiaomi Mi 8 (128GB) - 679000
Xiaomi Mi 8 (64GB) - 629000
POCO F1 (128GB/6GB) - 529000
POCO F1 (64GB/6GB) - 489000
Xiaomi Mi Max 3 - 399000
Xiaomi Mi A2 (128GB) - 389000
Xiaomi Mi A2 (64GB) - 319000
Xiaomi Mi A2 (32GB) - 299000
Xiaomi Note 6Pro (64GB) - 339000
Xiaomi Note 6Pro (32GB) - 299000
Xiaomi Mi8 Lite (64GB) - 369000
Xiaomi Mi8 Lite (128GB) - 429000
Xiaomi Mi A2 Lite (64GB) - 299000
Xiaomi Mi A2 Lite (32GB) - 255000
Xiaomi Redmi 6A (16GB) - 135000
Xiaomi Redmi 6A (32GB) - 149000
Xiaomi Redmi S2 (32GB, 3GB) - 225,000
Xiaomi Redmi 6 (64GB) - 199000
Xiaomi Redmi 6 (32GB) - 179000
Xiaomi GO (8GB, 16GB) - 99,900
 
3. Win Mobile (11.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi *CN* Price List
Xiaomi Mi9 (8/256GB) Trans : Black - 723000
Xiaomi Mi9 (8/128GB) Voilet Purple - 635000
Xiaomi Mi9 (8/128GB) Blue/Grey - 655000
Xiaomi Mi9 (6/128GB) Blue /Grey - 625000
Xiaomi Mix 3 (8/128GB) Black - 689000
Xiaomi Mi 8 Pro (8/128G) Gold - 569000
Xiaomi Mi 9 SE (6/128GB) Blue/Grey - 455000
Xiaomi Mi 9 SE (6/64GB) Blue / Grey - 419000
Xiaomi Mi8 SE (6/64GB) Gey - 288000
Xiaomi Mi8 Lite (6/128GB) Blue/Grey - 323000
Xiaomi Mi8 Lite (6/64GB) Gold, Blue, Grey - 279000
Xiaomi Mi Pad 4 (4/64GB) Black/Gold - 396000
Xiaomi Mi Pad 4 (4/64GB) WiFi Black - 279000
Xiaomi Mi Play (6/128GB) Black / Gold - 259000
Xiaomi Mi Max 3 (6/128GB) Black/ Gold - 375000
Xiaomi Mi Max 3 (4/64GB) Black - 299000
Xiaomi Mi 6X (6/64GB) Pink - 257000
Xiaomi Redimi Note 7 Pro (6/128GB) All Color - 338000
Xiaomi Redmi Note 7 (6/64GB) Gold/Blk/Blue - 305000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/128GB) Blue/Blk- 288000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/64GB) Blue/Blk - 268000
Xiaomi Redmi Note 7 (3/32GB) Blue/Blk - 243000
Xiaomi Redmi 7 (4/64GB) Red - 205000
Xiaomi Redmi 7 (4/64GB) Black, Blue - 201000
Xiaomi Redmi 7 (3/32GB) Red - 188000
Xiaomi Redmi 7 (3/32GB) Black / Blue - 185000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) Blue - 153000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) Gold, Grey, Pink - 151000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) Blue - 119000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) Gold, Grey - 117000
Xiaomi Official Warranty Sets (JWK Co.,Ltd)
Xiaomi Mi8 Pro (8/128GB) Transparent Black – 819000
Xiaomi Mi Mix 3 (6/128GB) - 759000
Xiaomi Mi8 (6/64GB) Black / Blue - 679000
Xiaomi Mi8 (6/64GB) Black / Blue - 629000
Poco Phone F1 (6/128GB) - 529000 
Poco Phone F1 (6/64GB) - 489000 
Xiaom Mi 8 Lite (6/128GB) Black – 429000
Xiaomi Mi 8 Lite (4/64GB) Blue, Black - 369000
Xiaomi Mi A2 (6/128GB) Black/Blue/Gold- 389000
Xiaomi Mi A2 (4/64GB) Black/Blue/Gold - 319000
Xiaomi Mi A2 (4/32GB) Black/Blue/Gold - 299000
Xiaomi Mi A2 Lite (4 / 64GB) Black/Gold - 299000
Xiaomi Mi A2 Lite (3 / 32GB) Black/Blue/Gold- 255000
Xiaomi Redmi Note 6 Pro (4/64GB) Black / Blue - 339000 
Xiaomi Redmi Note 6 Pro (3/32GB) Black / Blue - 299000 
Xiaomi Redmi 7 (3/32GB) Black/Blue/Red - 199000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) - 179000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) - 135000
Xiaomi Redmi GO (1/16GB) - 109900
Xaiomi Go (1/86) - 99,900 (New Model)
 
4. King B2 Mobile (14.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi Max 3 (4/64GB) - 315000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) - 116000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) – 144000
Xiaomi Mi 8 Lite (6/64GB) - 319000
Xiaomi Mi 8 Lite [Global] (6/128GB) - 429000
Xiaomi Redmi Note 7 (6/64GB)- 323000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/64GB) - 290000
Xiaomi Mi Band 3 - 39000
Xiaomi Mi6 Pro (4/64GB) - 228000
 
♦Huawei
1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Y6 Prime 8 - 149,000
Huawei Nova 2 Lite - 219,000
Huawei Y9 2018 - 259,000
Huawei Y6 II Prime - 229,000
Huawei GR5 Mini - 225,000
Huawei Y9 2019 - 299,000
Huawei GR5 2017 - 309,000
Huawei Nova 2i - 309,000
Huawei P30 - 1,099,000
Huawei P30 Pro - 1,499,000
Huawei Nova 3e - 339,000
Huawei Y Max - 369,000
Huawie Nova 3i - 359,000
Huawei GR5 Premium - 399,000
Huawei Nova 3 - 589,000
Huawei P20 - 859,000
Huawei Mate 20 - 1,099,000
Huawei Mate 20 Pro - 1,499,000
Huawei Y 7 Pro (2019) - 239,000
Huawei nova 4 - 859,000
Huawei Y 6 Pro (2019) - 189,000
Huawei Y3 (2018) - 115,000
Huawei P30 Lite - 399,000 (Pre Order)
Huawei Honor 7s - 129,000
Huawei Honor 7A [32GB/2GB] - 149,000
Huawei Honor 7A [32GB/3GB] - 189,000
Huawei Honor 7C [32GB/ 4GB] - 219,900
Huawei Honor 7C [64GB/ 4GB] - 249,000
Huawei Honor 8C - 249,000
Huawei Honor 7X - 299,000
Huawei Honor 8X - 339,000
Huawei Honor 8X - 379,000
Huawei Honor 9 Lite - 209,000
Huawei Honor 8A - 179,900
 
2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Mate 20 Pro - 1499000
Huawei Mate 20 - 1099000
Huawei Nova 4 - 859000
Huawei Y Max - 369000
Huawei Nova 3i - 359000
Huawei Y9 (2019) - 299000
Huawei Y7 Pro (2019) - 239000
Huawei Y6 Pro (2019) - 189000
Huawei Y6 Prime - 149000
Huawei Y5 Lite - 119000
Huawei MediaPad M5 Pro 8.0" (64GB) - 779000
Huawei MediaPad M3 [2017] 8.0" (32GB) - 379000
Huawei MediaPad T3 9.6" (16GB) - 269000
Huawei MediaPad T3 8.0" (16GB) - 205000
Huawei MediaPad T3 7.0" (16GB) - 159000
Huawei MediaPad T3 7.0" (8GB) - 135000
Huawei Honor 8X (6GB / 128GB) - 379000
Huawei Honor 8X (4GB / 128GB) - 339000
Huawei Honor 8C - 249000
Huawei Honor 8A - 179900
Huawei Honor 7S - 129000
 
3. Win Mobile (11.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Mate RS 8/256GB - 1990000
Huawei Mate 20 Pro - 1499000 (+Gifts)
Huawei Mate 9 Gold - 499000
Huawei P30 Pro - 1,499,000 
Huawei P30 - 1,099,000 
Huawei P30 Lite - 399000 
Huawei Nova 3i - 359000
Huawei Nova 2 Lite - 219000
Huawei Y Max – 369000 (New Model)
Huawei Y9 (2019) - 299000 
Huawei Y7 Pro (2019) - 239000 (New Model)
Huawei Y6 Pro (2019) - 189000
Huawei Y6 Prime (2018) - 149000
Huawei Y5 Lite (2018) – 119000
Huawei Mediapad M3 - 379000
Huawei T3 10" - 269000
Huawei T3 8" - 205000
Huawei T3 7" - 135000
Huawei Honor 8X (6/128GB) - 379000
Huawei Honor 8X (4/128GB) - 339000
Huawei Honor 9 Lite (4/64GB) - 299000
Huawei Honor 9 Lite (3/32GB) - 209000
Huawei Honor 8C (4/64GB) - 249000 
Huawei Honor 7C (4/64GB) - 249000
Huawei Honor 7C (4/32GB) –219000 
Huawei Honor 8A (3/32GB) - 179900 (New)
Huawei Honor 7A (3/32GB) - 189000
Huawei Honor 7A (2/32GB) - 149000
Huawei Honor 7S (2/16GB) - 129000
 
4. King B2 Mobile (14.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei T3 7" - 159000
Huawei T3 (10.1) - 265000
Huawei Y7 Pro (2018) - 199000
Huawei Y Max - 367000
Huawei Y9 (2019) – 299000
Huawei Y7 Pro 2019 (3/32GB) - 229000
Huawei Y6 Pro 2019 (3/32GB) - 189000 (Black / Blue / Gold)
 
♦NOKIA 
1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Nokia 105 - 29,000
Nokia 106 - 30,000
Nokia 130 - 38,000
Nokia 1 - 85,000
Nokia 3 - 149,000
Nokia 5 - 179,000
Nokia 6 - 185,000
Nokia 8 - 399,000
Nokia 7 Plus - 650,000
Nokia 2.1 - 159,000
Nokia 5.1 Plus - 289,000
Nokia 6.1 Plus - 425,000
 
2. Unique Mobile (30.4.2018) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
NOKIA 6.1 Plus - 425000
NOKIA 8 –399000
NOKIA 5.1 Plus - 289000
NOKIA 6 (3GB) - 185000
NOKIA 5 - 179000
NOKIA 3 - 149000
NOKIA 2 - 99000
NOKIA 1 - 85000
 
3. Win Mobile (11.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Nokia 6.1 Plus (X6) - 425000 
Nokia 8 Copper - 399000 (Clearance****)
Nokia 5.1 Plus (X5) - 289000 (30K Cash Back)
Nokia 6 - 185000
Nokia 5 - 179000
Nokia 2.1 - 159000 (20K Cash Back)
Nokia 3 - 149000
Nokia 3310 (3G) Keypad - 75000
Nokia 105 Keypad - 30000
Nokia 8110 (4G) - 120000
 
4. King B2 Mobile (14.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Nokia 5 (ZG OK) - 179000
Nokia 7Plus (ZG OK) - 650000
Nokia 3 (ZG OK) - 149000
Nokia 6 (ZG OK) - 185000
Nokia 8 (ZK OK) - 359000
Nokia 1 - 85000
Nokia 3310 - 75000
Nokia 130 - 38000
Nokia 105 - 29000
Nokia 106 - 30000
Nokia 150 - 49000
Nokia 216 - 58000
Nokia 2.1 - 15900
Nokia 5.1 Plus - 319000
 
Source : NetGuide Journal
Published in Phone Price
တုိးတတ္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္နဲ႔အညီ နည္းပညာျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြကလဲ ပိုလို႔ တိုးလာၾကပါတယ္။
Published in Phone Price

♦iPhone

1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone XR (64GB) - 1,170,000
iPhone XR (128GB) - 1,250,000
iPhone XR (256GB) - 1,420,000
iPhone Xs Max (64GB) - 1,720,000
iPhone Xs Max (256GB) - 1,970,000
iPhone Xs Max (512GB) - 2,380,000
iPhone Xs (64GB) - 1,590,000
iPhone Xs (256GB) - 1,820,000
iPhone Xs (512GB) - 1,930,000
iPhone Xs Max 64GB (Dual Sim) - 1,750,000
iPhone Xs Max 256GB (Dual Sim) - 1,980,000
iPhone Xs Max 512GB (Dual Sim) - 2,330,000
iPhone XR 64GB (Dual Sim) - 1,190,000
iPhone XR 128GB (Dual Sim) - 1,270,000
iPhone XR 256GB (Dual Sim) - 1,460,000
iPhone X (64GB) - 1,250,000
iPhone X (256GB) - 1,550,000
iPhone 8 (64GB) - 1,015,000
iPhone 8 (256GB) - 1,210,000
iPhone 8 Plus (64GB) - 1,130,000
iPhone 8 Plus (256GB) - 1,395,000
iPhone 7 Plus (32GB) - 805,000
iPhone 7 Plus (128GB) - 940,000
iPhone 7 Plus (256GB) - 1,190,000
iPhone 7 (32GB) - 740,000
iPhone 7 (128GB) - 805,000
iPhone 6S (32GB) - 490,000
iPhone 6S Plus (32GB) - 590,000


2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone XS Max 64GB (Single Sim) – 1,729,000
iPhone XS Max 256GB (Single Sim) – 1,989,000
iPhone XS Max 512GB (Single Sim) – 2,409,000
iPhone XS 64GB (Single Sim) – 1,579,000
iPhone XS 256GB (Single Sim) – 1,819,000
iPhone XS 512GB (Single Sim) - 1,949,000
iPhone X 64GB Silver / Space Gray – 1,259,000
iPhone X 256GB Silver / Space Gray – 1,569,000
iPhone XR 64GB All Color – 1,169,000
iPhone XR 128GB All Color – 1,259,000
iPhone XR 256GB All Color – 1,419,000


3. Win Mobile (4.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone XS 64GB (Single Sim) – 1,580,000
iPhone XS 256GB (Single Sim) – 1,820,000
iPhone XS 512GB (Single Sim) - 1,950,000
iPhone XS Max 64GB (Single Sim) – 1,700,000
iPhone XS Max 256GB (Single Sim) – 1,950,000
iPhone XS Max 512GB (Single Sim) – 2,250,000
iPhone XS Max 64GB (Dual Sim) – 1,850,000
iPhone XS Max 256GB (Dual Sim) – 2,090,000
iPhone XS Max 512GB (Dual Sim) – 2,390,000
iPhone XR 64GB (Single Sim) – 1,160,000
iPhone XR 128GB (Single Sim) – 1,250,000
iPhone XR 256GB (Single Sim) – 1,400,000
iPhone XR 64GB (Dual Sim) – 1,280,000
iPhone XR 128GB (Dual Sim) – 1,380,000
iPhone XR 256GB (Dual Sim) – 1,490,000
iPhone X 64GB Silver / Space Gray – 1,270,000
iPhone X 256GB Silver / Space Gray – 1,590,000
iPhone 8 64GB (All Color) - 990,000
iPhone 8 Plus 256GB (Grey) - 1,360,000
iPhone 7 32GB (All Color) - 760,000
iPhone 7 128GB (All Color) - 890,000
iPhone 7 Plus 32GB - 790,000
iPhone 7 Plus 128GB - 950,000
iPhone 6S 32GB (All Color) - 500,000
iPhone 6S Plus 32GB (All Color) - 590,000


♦iPad

1. Technoloand (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
New iPad 9.7" 2018 32GB (WiFi) - 480,000
New iPad 9.7" 2018 128GB (WiFi) - 680,000
New iPad 9.7" 2018 32GB (4G) - 665,000
New iPad 9.7" 2018 128GB (4G) - 825,000
iPad Pro 2017 10.5" 64GB (WiFi) - 920,000
iPad Pro 2017 10.5" 64GB (4G) - 1,160,000
iPad Pro 2017 10.5" 256GB (4G) - 1,370,000
iPad Pro 2017 10.5" 512GB (4G) - 1,435,000
iPad Pro 12.9" 64GB (4G) - 1,185,000
iPad Pro 12.9" 64GB (WiFi) - 830,000
iPad Pro 2018 11" (64GB) WiFi - 1,260,000
iPad Pro 2018 11" (64GB) 4G - 1,400,000
iPad Pro 2018 11" (256GB) WiFi - 1,440,000
iPad Pro 2018 11" (256GB) 4G - 1,600,000
iPad Pro 2018 11" (512GB) WiFi - 1,720,000
iPad Pro 2018 11" (512GB) 4G - 1,900,000
iPad Pro 2018 11" (1TB) WiFi - 2,280,000
iPad Pro 2018 11" (1TB) 4G - 2,490,000
iPad Pro 12.9" (256GB) WiFi - 1,740,000
iPad Pro 12.9" (256GB) 4G - 1,950,000
iPad Pro 12.9" (512GB) WiFi - 2,050,000
iPad Pro 12.9" (512GB) 4G - 2,240,000
iPad Pro 12.9" (1TB) WiFi - 2,770,000
iPad Pro 12.9" (1TB) 4G - 2,720,000
iPad Mini 4 (128GB) 4G - 740,000


2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
New iPad Pro 2018 (11") 64GB WiFi - 1,199,000
New iPad Pro 2018 (11") 256GB WiFi - 1,429,000
New iPad Pro 2018 (11") 512GB WiFi - 1,749,000
New iPad Pro 2018 (11") 64GB 4G - 1,429,000
New iPad Pro 2018 (11") 256GB 4G - 1,629,000
New iPad Pro 2018 (11") 512GB 4G - 1,919,000


3. Win Mobile (4.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPad Pro Pencil (1st Gen) - 170000
iPad Pro Pencil (2nd Gen) - 220000
iPad Pro 10.5 Keyboard - 280000
iPad Pro 11" Smart Keyboard Folio - 310000
iPad Pro 12.9" Smart Keyboard Folio - 360000
iPad Pro 11” 64GB WiFi – 1200000
iPad Pro 11” 256GB WiFi – 1430000
iPad Pro 11” 512GB WiFi – 1750000
iPad Pro 11” 64GB (4G) - 1430000
iPad Pro 11” 256GB (4G) – 1630000
iPad Pro 11” 512GB (4G) – 1920000
iPad Pro 12.9" 64GB WiFi - 1550000
iPad Pro 12.9” 256GB WiFi – 1750000
iPad Pro 12.9" 512GB WiFi - 2050000
iPad Pro 12.9” 64GB (4G) – 1750000
iPad Pro 12.9” 256GB (4G) – 1950000
iPad Pro 12.9” 512GB (4G) – 2350000
iPad Mini 4 128GB (WiFi) - 550000
iPad Mini 5 256GB (WiFi) - 960000 (New)
iPad Mini 5 64GB (4G) - 980000 (New)
iPad Mini 5 256GB (4G) - 1150000 (New)
iPad Pro 10.5 64GB WiFi - 960000
iPad Pro 10.5 512GB WiFi 1270000
iPad Pro 10.5 64GB (4G) - 1220000
iPad Pro 10.5 256GB (4G) - 1380000
iPad Air 2019 64GB WiFi - 890000
iPad Air 2019 256GB WiFi - 1090000
iPad Air 2019 64GB (4G) - 1070000
iPad Air 2019 256GB (4G) - 1290000 (New)
iPad 2018 32GB WiFi - 500000
iPad 2018 128GB Wifi - 630000
iPad 2018 32GB (4G) - 680000
iPad 2018 128GB (4G) - 840000


♦Macbook Pro

1. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5, 8GB LPDDR3 2133MHz, 256GB, 13.3"] - USD 1,809
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5, 8GB LPDDR3 2133MHz, 512GB, 13.3"] - USD 1,929
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz , 8GB LPDDR4 2133MHz, 256GB, 13.3"] - USD 1,369
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz , 8GB LPDDR4 2133MHz, 128GB, 13.3"] - USD 1,179


2. Win Mobile (4.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iMac (2019) (21.5"/Retina 4K/i3 8th Quad-core 3.6GHz/8GB 2400MHz / 1TB HDD) - 2170000
iMac (2019) (21.5"/Retina 4K/i3 8th Quad-core 3.6GHz/8GB 2400MHz / 1TB Fusion, Radeon Pro 560X) - 2500000
iMac (2019) (27" Retina 5K / i5 8th 6-Core 3.0GHz / 8GB 2666MHz / 1TB Fusion, Radeon Pro 570X) - 3000000
iMac (2019) (27" Retina 5K / i5 8th 6-Core 3.1GHz / 8GB 2666MHz / 1TB Fusion, Radeon Pro 575X) - 3300000
iMac (2019) (27" Retina 5K / i5 8th 6-Core 3.7GHz / 8GB 2666MHz / 2TB Fusion, Radeon Pro 580X) - 3800000
iMac (21.5” / i5 7th 2.3GHz / 8GB RAM / 1TB HDD) – 1830000
iMac (21.5” Retina 4K / i5 7th 3.0GHz/ 8GB / 1TB HDD) – 1990000
iMac (21.5” Retina 4K / i5 7th 3.4GHz / 8GB RAM / 1TB Fusion) – 2390000
iMac (27” Retina 5K / i5 7th 3.4GHz / 8GB / 1TB Fusion / Radeon Pro 570) – 2850000
iMac (27” Retina 5K / i5 7th 3.8GHz / 8GB / 2TB Fusion / Radeon Pro 580) - 3490000
Macbook Pro 2018 13" (New) 2.3GHz / i5 /8th Gen / 8GB / 256GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 2700000
Macbook Pro 201813" (New) 2.3GHz / i5 /8th Gen / 8GB / 256GB / Silver /True Tone / Touch Bar - 2700000
Macbook Pro 201813" (New) 2.3GHz /i5 /8th Gen / 8GB / 512GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 2920000
Macbook Pro 201813" (New) 2.3GHz /i5 /8th Gen / 8GB / 512GB / Silver / True Tone / Touch Bar - 2920000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.2GHz 7/ i7 /8th Gen / 16GB /256GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 3430000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.2GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 256GB / Silver / True Tone / Touch Bar - 3430000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.6GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 512GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 3930000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.6GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 512GB / Silver / True Tone / Touch Bar - 3930000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB / Gray / No Touch Bar - 1920000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB / Silver / No Touch Bar - 1920000
Macbook Pro 13" 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB / Gray / No Touch Bar - 2280000
Macbook Pro 13" 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB / Gray / No Touch Bar - 2280000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Silver - 1790000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Gray - 1790000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Gold - 1790000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Silver - 2080000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Gray – 2080000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Gold – 2080000
Macbook Air 2017 13" i5 1.8GHz 8GB RAM 128GB Silver - 1390000
Macbook Air 2017 13" i5 1.8GHz 8GB RAM 256GB Silver - 1720000
Macbook 2018 12” (1.3GHz / 8GB RAM / 512GB / Gold) – 2290000


♦Samsung

1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S8 Plus - 1,055,000
Samsung Galaxy Note 8 - 1,275,000
Samsung Galaxy S9 Plus - 1,279,000
Samsung Galaxy A10 - 189,000
Samsung Galaxy A20 - 250,000
Samsung Galaxy A50 (4GB / 64GB) - 439,000
Samsung Galaxy A50 (6GB / 128GB) - 519,000
Samsung Galaxy A30 - 345,000
Samsung Galaxy S10e - 1,159,000
Samsung Galaxy S10 - 1,399,000
Samsung Galaxy S10+ (8GB/128GB) - 1,549,000
Samsung Galaxy S10+ (12GB/1TB) - 2,499,000
Samsung Galaxy J2 Core - 139,000
Samsung Galaxy J2 Pro (16GB) - 182,000
Samsung Galaxy J2 Pro (32GB) - 199,000
Samsung Galaxy J4 Plus - 199,000
Samsung Galaxy J3 Pro - 240,000
Samsung Galaxy J5 Prime - 290,000
Samsung Galaxy J6 Plus - 279,000
Samsung Galaxy J7 Duo - 347,000
Samsung Galaxy A7 - 419,000
Samsung Galaxy J5 Pro - 349,000
Samsung Galaxy J6 - 355,000
Samsung Galaxy A6+ - 560,000
Samsung Galaxy A9 - 730,000
Samsung Galaxy S9 - 1,090,000


2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S10 Plus (1TB) - 2,499,000
Samsung Galaxy S10 Plus (128GB) - 1,549,000
Samsung Galaxy S10 (128GB) - 1,399,000
Samsung Galaxy S10e (128GB) - 1,159,000
Samsung Galaxy A9 (2018) - 730000
Samsung Galaxy A7 (2018) - 419000
Samsung Galaxy A50 (128GB) - 519000
Samsung Galaxy A50 (64GB) - 439000
Samsung Galaxy A30 (64GB) - 345000
Samsung Galaxy A20 (512GB) - 250000
Samsung Galaxy A10 (512GB) - 189000
Samsung J2 Prime (8GB) - 139000
Samsung J2 Core - 139000
Samsung Galaxy Tab S4 (64GB) - 1140000
Samsung Galaxy Tab A Plus (With S Pen) - 439000
Samsung Galaxy Tab A 8.0" (16GB) - 387000


3. Win Mobile (4.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S10 Plus (12GB / 1TB) - 2499000
Samsung Galaxy S10 Plus (8GB / 128GB) - 1549000
Samsung Galaxy S10 (8GB / 128GB) - 1399000
Samsung Galaxy S10 (6GB / 128GB) - 1159000
Samsung Galaxy Note 9 (512GB) - 1850000
Samsung Galaxy A9 (2018) – 730000
Samsung Galaxy A50 (6/128GB) - 519,000
Samsung Galaxy A50 (4/64GB) - 439,000
Samsung Galaxy A30 (4/64GB) - 345000
Samsung Galaxy A20 (3/32GB) - 250000
Samsung Galaxy A10 - 189000
Samsung Galaxy A7 (2018) - 419000
Samsung Galaxy A6 Plus - 560000
Samsung Galaxy J6 Plus - 279000
Samsung Galaxy J4 Plus - 199000
Samsung Galaxy J2 Core – 139000
Samsung Galaxy Tab S4 - 1140000
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 - 1039000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0 - 572000
Samsung Galaxy Tab A 10.5 - 605000
Samsung Galaxy Tab A Plus 8" - 439000 (With S-Pen)
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) - 387000
Samsung Galaxy Tab J - 295000
Samsung Galaxy Gear S4 42mm - 399000
Samsung Galaxy Watch Active - 299000 (New)
Samsung Galaxy Gear 360 Camera - 272000


4. King B2 Mobile (7.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy A5 (2016) - 400000
Samsung Galaxy A8 (2016) - 480000
Samsung Galaxy A7 (2016) - 450000
Samsung Galaxy A7 (2018) - 419000
Samsung Galaxy A5 (2017) - 490000
Samsung Galaxy A8 (2018) - 600000
Samsung Galaxy A8 Star - 789000
Samsung Galaxy S8 Plus - 1055000
Samsung Galaxy Note 9 (512GB) - 1850000
Samsung Galaxy Note 9 (128GB) - 1499000
Samsung Galaxy Note 8 - 1275000
Samsung Galaxy Note Fan (FE) - 799000
Samsung Galaxy S9 Plus (128GB) - 1279000
Samsung Galaxy J3 Pro - 235000
Samsung Galaxy J5 Pro - 340000
Samsung Galaxy J6 (2018) - 355000
Samsung Galaxy J8 (32GB) - 399000
Samsung Galaxy J4 Plus - 199000
Samsung Galaxy J6 Plus - 279000
Samsung Galaxy X Cover 4 – 250000
Samsung J2 Core - 139000
Samsung Galaxy A9 - 730000
Samsung Galaxy A30 (4/64) - 345000
Samsung Galaxy A50 (4/64) - 439000
Samsung Galaxy A50 (6/128) - 519000
Samsung Galaxy A20 (3/32) - 250000
Samsung Galaxy A10 (2/32) - 189000
Samsung Galaxy 10e (6/128GB) - 1,159,000 (Yellow)
Samsung Galaxy 10e (8/128GB) - 1,399,000 (Green, Black, White)
Samsung Galaxy 10+ (8/128GB) - 1,549,000 (Green, Black, White)
Samsung Galaxy 10+ (12/1TB) - 2,499,000 (Black, White)
Samsung Galaxy Tab S4 (10.5") - 1140000
Samsung Galaxy Tab J (7") - 295000
Samsung Galaxy Tab A (8.0") 2017 - 387000
Samsung Galaxy Tab A (10.5") - 605000
Samsung ေခါက္ဖုန္း - 28000

♦SONY

1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia XA1 Ultra - 389,000

♦VIVO

1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo Y71 - 179,000
Vivo Y81i - 179,000
Vivo Y81 - 199,000
Vivo Y91 - 289,000
Vivo Y91C - 189,000
Vivo Y91i - 209,000
Vivo V11i - 399,000
Vivo V11 - 439,000
Vivo Y95 - 329,000
Vivo V15 Pro - 599,000
Vivo V15 - 469,000
Vivo Y93 - 239,000

2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo V15 Pro - 599,000
Vivo V15 - 469000
Vivo Y95 - 299000
Vivo Y91 - 269000
Vivo Y93 - 239000
Vivo Y91i - 209000
Vivo Y91C - 189000
Vivo Y81i - 179000

3. Win Mobile (4.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo V15 Pro - 599000 (New Model)
Vivo V15 Pink - 479000 (New Color)
Vivo V15 - 469000
Vivo V11i - 399000
Vivo Y95 - 329000
Vivo Y85 - 259000 (15,000 Top-up)
Vivo Y91 - 289000
ViVo Y93 - 239000
Vivo Y91i - 209000
Vivo Y91C - 189000
Vivo Y81i - 179000 (10,000 Top-up)
Vivo Y53 - 155000

♦OPPO

1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO A3s [16GB/2GB] - 179,900
OPPO A3s [32GB/3GB] - 249,900
OPPO A71 - 219,000
OPPO A57 - 279,000
OPPO F5 Youth - 279,000
OPPO F3 Plus - 599,000
OPPO A7 - 269900
OPPO F9 [Red/Blue] - 379,900
OPPO F9 [Purple/Green] - 399,900
OPPO F11 - 379,900
OPPO F11 Pro - 499,900
OPPO A53 - 209,900

2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO R17 Pro - 799900
OPPO F11 Pro - 499900
OPPO F9 (64GB) - 399,900
OPPO A7 - 269900
OPPO A3S [2GB] - 179900

3. Win Mobile (4.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO Find X - 1299000
OPPO F11 Pro Avengers Edition - 559900 (Pre-Order)
OPPO F11 Pro (6/128GB) - 499,900
OPPO F11 Pro (4/128GB) - 379900 (Pre-Order)
OPPO F9 (4/64) Starry Purple / J.Green - 399,900
OPPO F9 (4/64GB) Red, Blue - 379900
OPPO A7 (Gold / Blue) - 269900
OPPO A5s (3/32GB) - 229900
OPPO A5s (2/32GB) - 209900 (New)
OPPO A3s (3/32GB) - 249900
OPPO A3s (2/16GB) - 179900

4. King B2 Mobile (7.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO F11 Pro (6/128GB) - 499900
OPPO A 57 - 279000
OPPO A3s - 179900
OPPO A7 (3/64GB) - 279000
OPPO A5s (2/32GB) - 209900

♦Meizu

1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu m5c [2GB/16GB] - 129,000
Meizu m5c [2GB/32GB] - 149,000
Meizu m5s [3GB/16GB] - 149,000
Meizu m5s [3GB/32GB] - 199,000
Meizu m6 [2GB/16GB] - 179,000
Meizu m6 [2GB/32GB] - 199,000
Meizu m5 [2GB/16GB] - 159,000
Meizu m5 [3GB/32GB] - 179,000
Meizu M5 Not [2GB/16GB] - 179,000
Meizu M5 Note [3GB/32GB] - 189,000
Meizu M6s [3GB / 64GB ] - 239,000
Meizu M6 Note [3GB/32GB] - 229,000
Meizu M6 Note [4GB/64GB] - 279,000

2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu M16th - 599000
Meizu M6 Note (64GB) - 249000
Meizu M8 (64GB) - 239000
Meizu M6T (256GB) 3GB - 189000
Meizu M6T (256GB) 2GB - 169000
Meizu M8 Lite - 179000
Meizu MC9 (16GB) - 129000

3. Win Mobile (4.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu 16th (8/128GB) Blue - 759000 (50K Cash)
Meizu 16th (6/64GB) - 599000 (50K Cash Back)
Meizu Note 9 (4/64GB) Black - 319000
Meizu M6 Note (64GB / 4GB) - 249000 (20,000 Cash)
Meizu M6 Note (32GB / 3GB) - 199000
Meizu M6s (64GB / 3GB) - 269000 (50 k Cash Back)
Meizu V8 (4/64GB) - 239000 (20,000 Cash Back)
Meizu V8 Lite (3/32GB) - 179,000 (20,000 C.B)
Meizu M9C (16GB / 2GB) - 129000

♦Xiaomi

1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi A1 [32GB / 4GB] - 275,000
Xiaomi Mi A1 [64GB / 4GB] - 295,000
Xiaomi Redmi GO [8GB / 1GB) - 99,900
Xiaomi Mi Max 2 [64GB / 4GB] - 369,000
Xiaomi Mi Max 3 [64GB / 4GB] - 399,000
Xiaomi Redmi 6A [16GB / 2GB] - 135,000
Xiaomi Redmi 6A [32GB / 2GB] - 149,000
Xiaomi A2 [32GB / 4GB] - 299,000
Xiaomi A2 [64GB / 4GB] - 319,000
Xiaomi A2 [128GB / 6GB] - 389,000
Xiaomi A2 Lite [32GB / 3GB] - 255,000
Xiaomi A2 Lite [64GB / 4GB] - 299,000
Xiaomi Redmi S2 [32GB/3GB] - 225,000
Xiaomi Mi Mix 2S [64GB / 6GB] - 699,000
Xiaomi Redmi 6 [32GB / 3GB] Blue - 179,000
Xiaomi Redmi 6 [64GB / 4GB] Black - 199,000
Xiaomi Note 6 Pro [32GB / 3GB] - 299,000
Xiaomi Note 6 Pro [64GB / 4GB] - 339,000
Xiaomi Mi 8 [64GB/6GB] - 629,000
Xiaomi Mi 8 [128GB/6GB] - 679,000
Xiaomi Mi 8 Lite [64GB / 4GB] - 369,000
Xiaomi Pocophone F1 [64GB / 6GB] - 489,000
Xiaomi Redmi 7 [32GB / 3GB] - 199,000
Xiaomi Mi 9 [128GB /6GB] - 690,000
Xiaomi Mi 9se [128GB / 6GB] - 480,000
Xiaomi Redmi Note 7 [128GB / 4GB] - 319,000 (Blue)
Xiaomi Redmi Note 7 [32GB / 3GB] - 249,000 (Black)
Xiaomi 6X [64GB / 6GB] - 279,000 [Black]
Xiaomi 6X [128GB / 6GB] - 379,000 [Gold ]
Xiaomi 6X [128GB / 6GB] - 389,000 [Black ]
Xiaomi Redmi 6 [32GB / 3GB] - 147,000
Xiaomi Redmi 6A [16GB / 2GB] - 117,000
Xiaomi Note 3 [64GB / 6GB] - 389,000
Xiaomi Note 3 [128GB / 6GB] - 419,000
Xiaomi Note 5 [32GB / 3GB] - 200,000
Xiaomi Note 5 [64GB / 4GB] - 220,000
Xiaomi Mi 8 SE [64GB / 6GB] - 340,000
Xiaomi Redmi 6 Pro [32GB / 4GB] - 190,000

2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 8 Pro (128GB, 8GB) - 819000
Xiaomi Mi Mix3 (128GB, 4GB) - 759000
Xiaomi Mi 8 (128GB) - 679000
Xiaomi Mi 8 (64GB) - 629000
POCO F1 (128GB/6GB) - 529000
POCO F1 (64GB/6GB) - 489000
Xiaomi Mi Max 3 - 399000
Xiaomi Mi A2 (128GB) - 389000
Xiaomi Mi A2 (64GB) - 319000
Xiaomi Mi A2 (32GB) - 299000
Xiaomi Note 6Pro (64GB) - 339000
Xiaomi Note 6Pro (32GB) - 299000
Xiaomi Mi8 Lite (64GB) - 369000
Xiaomi Mi8 Lite (128GB) - 429000
Xiaomi Mi A2 Lite (64GB) - 299000
Xiaomi Mi A2 Lite (32GB) - 255000
Xiaomi Redmi 6A (16GB) - 135000
Xiaomi Redmi 6A (32GB) - 149000
Xiaomi Redmi S2 (32GB, 3GB) - 225,000
Xiaomi Redmi 6 (64GB) - 199000
Xiaomi Redmi 6 (32GB) - 179000
Xiaomi GO (8GB, 16GB) - 99,900

3. Win Mobile (4.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi *CN* Price List
Xiaomi Mi9 (8/256GB) Trans : Black - 728000
Xiaomi Mi9 (8/128GB) Voilet Purple - 669000
Xiaomi Mi9 (8/128GB) Blue/Grey - 659000
Xiaomi Mi9 (6/128GB) Violet Purple - 639000
Xiaomi Mi9 (6/128GB) Blue /Grey - 629000
Xiaomi Mix 3 (8/128GB) Black - 689000
Xiaomi Mi 8 Pro (8/128G) Gold - 569000
Xiaomi Mi 9 SE (6/128GB) Blue/Grey - 458000
Xiaomi Mi 9 SE (6/64GB) Blue / Grey - 419000
Xiaomi Mi 8 SE (6/ 64GB) Gold /Grey/ Blue / Red - 305000
Xiaomi Mi8 Lite (6/128GB) Blue/Grey - 323000
Xiaomi Mi8 Lite (6/64GB) Gold, Blue, Grey - 279000
Xiaomi Mi Pad 4 (4/64GB) Black/Gold - 396000
Xiaomi Mi Pad 4 (4/64GB) WiFi Black - 279000
Xiaomi Mi Play (6/128GB) Black / Gold - 265000
Xiaomi Mi Max 3 (6/128GB) Black/ Gold - 375000
Xiaomi Mi Max 3 (4/64GB) Black - 299000
Xiaomi Mi 6X (6/64GB) Pink - 257000
Xiaomi Redimi Note 7 Pro (6/128GB) All Color - 345000
Xiaomi Redmi Note 7 (6/64GB) Gold/Blk/Blue - 305000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/128GB) Blue/Blk- 288000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/64GB) Blue/Blk - 268000
Xiaomi Redmi Note 7 (3/32GB) Blue/Blk - 243000
Xiaomi Redmi 7 (4/64GB) Red - 205000
Xiaomi Redmi 7 (4/64GB) Black, Blue - 201000
Xiaomi Redmi 7 (3/32GB) Red - 188000
Xiaomi Redmi 7 (3/32GB) Black / Blue - 185000
Xiaomi Redmi 6 Pro (4/64GB) Gold - 225000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) Blue - 153000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) Gold, Grey, Pink - 1510000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) Blue - 119000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) Gold, Grey - 117000
Xiaomi Official Warranty Sets (JWK Co.,Ltd)
Xiaomi Mi8 Pro (8/128GB) Transparent Black – 819000
Xiaomi Mi Mix 3 (6/128GB) - 759000
Xiaomi Mi8 (6/64GB) Black / Blue - 679000
Xiaomi Mi8 (6/64GB) Black / Blue - 629000
Poco Phone F1 (6/128GB) - 529000
Poco Phone F1 (6/64GB) - 489000
Xiaom Mi 8 Lite (6/128GB) Black – 429000
Xiaomi Mi 8 Lite (4/64GB) Blue, Black - 369000
Xiaomi Mi A2 (6/128GB) Black/Blue/Gold- 389000
Xiaomi Mi A2 (4/64GB) Black/Blue/Gold - 319000
Xiaomi Mi A2 (4/32GB) Black/Blue/Gold - 299000
Xiaomi Mi A2 Lite (4 / 64GB) Black/Gold - 299000
Xiaomi Mi A2 Lite (3 / 32GB) Black/Blue/Gold- 255000
Xiaomi Redmi Note 6 Pro (4/64GB) Black / Blue - 339000
Xiaomi Redmi Note 6 Pro (3/32GB) Black / Blue - 299000
Xiaomi Redmi 7 (3/32GB) Black/Blue/Red - 199000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) - 179000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) - 135000
Xaiomi Go (1/86) - 99,900 (New Model)

4. King B2 Mobile (7.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi Max 3 (4/64GB) - 315000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) - 116000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) – 144000
Xiaomi Mi 8 Lite (6/64GB) - 319000
Xiaomi Mi 8 Lite [Global] (6/128GB) - 429000
Xiaomi Redmi Note 7 (6/64GB)- 323000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/64GB) - 290000
Xiaomi Mi Band 3 - 39000
Xiaomi Mi6 Pro (4/64GB) - 228000
Xiaomi Mi9 (8/128GB) - 685000

♦Huawei

1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Y6 Prime 8 - 149,000
Huawei Nova 2 Lite - 219,000
Huawei Y9 2018 - 259,000
Huawei Y6 II Prime - 229,000
Huawei GR5 Mini - 225,000
Huawei Y9 2019 - 299,000
Huawei GR5 2017 - 309,000
Huawei Nova 2i - 309,000
Huawei P30 - 1,099,000
Huawei P30 Pro - 1,499,000
Huawei Nova 3e - 339,000
Huawei Y Max - 369,000
Huawie Nova 3i - 359,000
Huawei GR5 Premium - 399,000
Huawei Nova 3 - 589,000
Huawei P20 - 859,000
Huawei Mate 20 - 1,099,000
Huawei Mate 20 Pro - 1,499,000
Huawei Y 7 Pro (2019) - 239,000
Huawei nova 4 - 859,000
Huawei Y 6 Pro (2019) - 189,000
Huawei Y3 (2018) - 115,000
Huawei P30 Lite - 399,000 (Pre Order)
Huawei Honor 7s - 129,000
Huawei Honor 7A [32GB/2GB] - 149,000
Huawei Honor 7A [32GB/3GB] - 189,000
Huawei Honor 7C [32GB/ 4GB] - 219,900
Huawei Honor 7C [64GB/ 4GB] - 249,000
Huawei Honor 8C - 249,000
Huawei Honor 7X - 299,000
Huawei Honor 8X - 339,000
Huawei Honor 8X - 379,000
Huawei Honor 9 Lite - 209,000
Huawei Honor 8A - 179,900

2. Unique Mobile (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Mate 20 Pro - 1499000
Huawei Mate 20 - 1099000
Huawei Nova 4 - 859000
Huawei Y Max - 369000
Huawei Nova 3i - 359000
Huawei Y9 (2019) - 299000
Huawei Y7 Pro (2019) - 239000
Huawei Y6 Pro (2019) - 189000
Huawei Y6 Prime - 149000
Huawei Y5 Lite - 119000
Huawei MediaPad M5 Pro 8.0" (64GB) - 779000
Huawei MediaPad M3 [2017] 8.0" (32GB) - 379000
Huawei MediaPad T3 9.6" (16GB) - 269000
Huawei MediaPad T3 8.0" (16GB) - 205000
Huawei MediaPad T3 7.0" (16GB) - 159000
Huawei MediaPad T3 7.0" (8GB) - 135000
Huawei Honor 8X (6GB / 128GB) - 379000
Huawei Honor 8X (4GB / 128GB) - 339000
Huawei Honor 8C - 249000
Huawei Honor 8A - 179900
Huawei Honor 7S - 129000

3. Win Mobile (4.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Mate RS 8/256GB - 1990000
Huawei Mate 20 Pro - 1499000 (+Gifts)
Huawei Mate 9 Gold - 499000
Huawei P30 Pro - 1,499,000
Huawei P30 - 1,099,000
Huawei P30 Lite - 399000
Huawei Nova 3i - 359000
Huawei Nova 2 Lite - 219000
Huawei Y Max – 369000 (New Model)
Huawei Y9 (2019) - 299000
Huawei Y7 Pro (2019) - 239000 (New Model)
Huawei Y6 Pro (2019) - 189000
Huawei Y6 Prime (2018) - 149000
Huawei Y5 Lite (2018) – 119000
Huawei Mediapad M3 - 379000
Huawei T3 10" - 269000
Huawei T3 8" - 205000
Huawei T3 7" - 135000
Huawei Honor 8X (6/128GB) - 379000
Huawei Honor 8X (4/128GB) - 339000
Huawei Honor 9 Lite (4/64GB) - 299000
Huawei Honor 9 Lite (3/32GB) - 209000
Huawei Honor 8C (4/64GB) - 249000
Huawei Honor 7C (4/64GB) - 249000
Huawei Honor 7C (4/32GB) –219000
Huawei Honor 8A (3/32GB) - 179900 (New)
Huawei Honor 7A (3/32GB) - 189000
Huawei Honor 7A (2/32GB) - 149000
Huawei Honor 7S (2/16GB) - 129000

4. King B2 Mobile (7.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei T3 7" - 159000
Huawei T3 (10.1) - 265000
Huawei Y7 Pro (2018) - 199000
Huawei Y Max - 367000
Huawei Y9 (2019) – 299000
Huawei Y7 Pro 2019 (3/32GB) - 239000
Huawei Y6 Pro 2019 (3/32GB) - 189000 (Black / Blue / Gold)

♦NOKIA

1. Technoland (30.4.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Nokia 105 - 29,000
Nokia 106 - 30,000
Nokia 130 - 38,000
Nokia 1 - 85,000
Nokia 3 - 149,000
Nokia 5 - 179,000
Nokia 6 - 185,000
Nokia 8 - 399,000
Nokia 7 Plus - 650,000
Nokia 2.1 - 159,000
Nokia 5.1 Plus - 289,000
Nokia 6.1 Plus - 425,000

2. Unique Mobile (30.4.2018) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
NOKIA 6.1 Plus - 425000
NOKIA 8 –399000
NOKIA 5.1 Plus - 289000
NOKIA 6 (3GB) - 185000
NOKIA 5 - 179000
NOKIA 3 - 149000
NOKIA 2 - 99000
NOKIA 1 - 85000

3. Win Mobile (4.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Nokia 6.1 Plus (X6) - 425000
Nokia 8 Copper - 399000 (Clearance****)
Nokia 5.1 Plus (X5) - 289000 (30K Cash Back)
Nokia 6 - 185000
Nokia 5 - 179000
Nokia 2.1 - 159000 (20K Cash Back)
Nokia 3 - 149000
Nokia 3310 (3G) Keypad - 75000
Nokia 105 Keypad - 30000
Nokia 8110 (4G) - 120000

4. King B2 Mobile (7.5.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Nokia 5 (ZG OK) - 179000
Nokia 7Plus (ZG OK) - 650000
Nokia 3 (ZG OK) - 149000
Nokia 6 (ZG OK) - 185000
Nokia 8 (ZK OK) - 359000
Nokia 1 - 85000
Nokia 3310 - 75000
Nokia 130 - 38000
Nokia 105 - 29000
Nokia 106 - 30000
Nokia 150 - 49000
Nokia 216 - 58000
Nokia 2.1 - 15900
Nokia 5.1 Plus - 319000

Source : Netguide Journal

Myanmar ICT Guide

Published in Phone Price

တုိးတတ္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္နဲ႔အညီ နည္းပညာျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြကလဲ ပိုလို႔ တိုးလာၾကပါတယ္။ ဒီ ေမလရဲ႕

Published in Phone Price

2019 ရဲ႕ week 15 ကိုေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။

Published in Phone Price

က်ေနာ္တို႕ေတြ 2019 ရဲ႕ week 14 ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီတပတ္မွာေကာ ဘယ္ဖုန္းေတြက လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္ေနမလဲ တခ်က္ ဖတ္ၾကည့္လုိက္ရေအာင္။

Published in Phone Price
Page 1 of 3

Search Articles