Feedback ျပန္အသိေပးျခင္း

Feedback ျပန္အသိေပးျခင္း google

လုပ္လုိ႔ကိုိင္လုိ႔ရတာေတြ အကုန္လုံး သုံးစြဲသူ သိဖုိ႔ သိသာထင္ရွားေနတယ္။

အဲဒီလုိဆုိရင္ အဲဒီကိရိယာကုိ သုံးစြဲဖုိ႔ လြယ္ကူေနေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံသေဘာတရားေတြက ႐ုိးရွင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ မသိလုိ႔ ဒီဇုိင္းထုတ္တာမွာ ထည့္မစဥ္းစားမိဘူး။ သိေသာ္လည္း အေရးမလုပ္မိဘူး။ ဒီဇုိင္းထုတ္တဲ့သူက သိပါေသာ္လည္း သူ႔ဆရာသမားေတြက မသိလုိ႔ ဆား၀င္ခတ္ေတာ့ ငန္ကုန္တယ္။

စသျဖင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ဒီဇုိင္းမွာ အဲဒီေကာင္းျခင္းလကၡဏာေတြ ပါမလာေတာ့ဘူး။

အဲဒီေကာင္းျခင္းလကၡဏာေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က Feedback

တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ခုိင္းလုိက္တယ္။ သတင္းျပန္မပုိ႔ဘူး။ အေၾကာင္းမျပန္ဘူး။ ခုိင္းလုိက္တာ လုပ္ေနတာလား၊ မလုပ္ဘူးလား၊ လုပ္ၿပီးသြားၿပီလား ဘာမွ မသိရဘူး။ အဲဒီမတင္မက် ေ၀ဒနာမ်ဳိးကုိ ဒီဇုိင္းက မေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။

ဓာတ္ေလွကားနဲ႔ တက္ဖုိ႔ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ ဓာတ္ေလွကားကုိ အေပၚတက္ဖုိ႔ ေခၚတဲ့ ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ထားၿပီးသားမုိ႔ မီးလင္းျပေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဓာတ္ေလွကားက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေရာက္မလာရင္ ဓာတ္ေလွကား ဘယ္အထပ္မွာ ေရာက္ေနသလဲ ျပသမႈ မရွိတဲ့အခါ အဲဒီခလုတ္ကုိ ထပ္ႏွိပ္တယ္။ ႏွစ္ခ်က္သုံးခ်က္ ဆင့္ႏွိပ္ၿပီး ေသခ်ာေအာင္ ႏွိပ္တယ္။ အဲဒီလုိ စိတၱဇ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ရွိေနတယ္။

 

ဓာတ္ေလွကား ဘယ္အထပ္မွာ ေရာက္ေနသလဲဆုိတာ ဂဏန္းကုိ မီးလင္းၿပီး ျပသေပးေနရင္ေတာ့ ေစာင့္ေနရတဲ့သူေတြက ေၾသာ္ ဆင္းလာေနၿပီ။

4 လုိ႔ မီးလင္းျပတာေတြ႕ေတာ့ ေလးထပ္ေရာက္ၿပီ။

4 လုိ႔ မီးလင္းျပေနၿပီး 3 ကုိ မျပရင္ ေဟာ ရပ္ေနၿပီ။ လူတက္ဆင္း လုပ္ေနၿပီ။

3 လုိ႔ မီးလင္းျပရင္ေတာ့ ေဟာ သုံးထပ္ေရာက္ၿပီ စသျဖင့္ ေတြးဆလုိ႔ ရသြားတယ္။ သူတုိ႔ေတြးဆတာ မွန္ကန္တယ္လုိ႔လည္း ယုံၾကည္တယ္။ ဒီေတာ့ ခလုတ္ကုိ ထပ္မႏွိပ္ေတာ့ဘူး။ စိတ္ခ်လက္ခ် ေစာင့္ေနတယ္။

အဲဒါ အခ်ိန္နဲ႔အမွ်၊ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ feedback ျပန္အသိေပးျခင္းေတြ ရေနတာျဖစ္ပါတယ္။

feedback ျပန္အသိေပးျခင္း ဆုိတာ အဲဒီလုိပဲ ျဖစ္ေနရမယ္။

●  feedback ျပန္အသိေပးျခင္းက ခ်က္ခ်င္းေပးရမယ္။ တစ္စကၠန္႔ရဲ႕ တစ္ဆယ္ပုံတစ္ပုံေလာက္ ေႏွာင့္ေႏွးတယ္ဆုိရင္ပဲ သုံးစြဲသူ အေနခက္တယ္။ အဲဒီေလာက္ အေရးႀကီးပါလ်က္ ဒီဇုိင္းထုတ္တာေတြ အမ်ားအျပားတုိ႔မွာ feedback ျပန္အသိေပးျခင္း ကုိ လ်စ္လ်ဴျပဳထားၾကတယ္။

feedback ျပန္အသိေပးျခင္းက သိပ္ၾကာလြန္းေနရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေတြက လက္ေလွ်ာ့လုိက္ၾကတယ္။ တျခား လုပ္စရာရွိတာေတြကုိ ေျပာင္းလုပ္တယ္။

feedback ျပန္အသိေပးျခင္း မလာတာ လူေတြကို စိတ္ဒုကၡေပးတယ္။ အဲဒီ စိတ္ဒုကၡမ်ဳိးကို လူေတြက ၾကာၾကာသည္းမခံႏုိင္ၾကဘူး။ ဒီေတာ့ တျခားေရာက္သြားတယ္။ လုပ္ေပးလုိ႔ၿပီးတဲ့အခါ ေစာင့္ေနတဲ့သူက မရွိေတာ့ဘူး။ လုပ္ေပးထားသမွ် အလကား ျဖစ္ကုန္ရတာေတြလည္း ရွိတယ္။

●  feedback ျပန္အသိေပးျခင္းကုိ ေပးရင္ သတင္းပုိ႔တာ ျဖစ္ရမယ္။ အသိေပး႐ုံမွ် မရဘူး။ ဓာတ္ေလွကား ေရြ႕ေနတာကို မွိတ္တုပ္မွိတ္တုပ္မီးနဲ႔ ျပေပးေနတယ္ဆုိပါစုိ႔။ ေစာင့္ေနတဲ့သူက ဓာတ္ေလွကား ေရႊ႕ေနတာပဲ သိရမယ္။ အေပၚတက္ေနတာလား၊ ေအာက္ကုိ ဆင္းလာေနတာလား။ ဘယ္ႏွထပ္ကုိ ေရာက္ၿပီလဲ ဘာမွ သတင္းမရဘူး။ အဲဒီလုိ အသိေပးတဲ့ ဖိဘက္မ်ဳိးကုိ မသုံးအပ္ဘူး။ ဘာမွ မရွိတာထက္ တစ္ခုခုရွိတာက ေတာ္ေသးတာေပါ့လုိ႔ ႏွစ္သိမ့္ဖုိ႔ မႀကံရြယ္ပါနဲ႔။ လူေတြက လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။

●  feedback ျပန္အသိေပးတာ သိသာထင္ရွားရမယ္။ ျမင္ဖုိ႔ ေတြ႕ဖုိ႔ လြယ္ရမယ္။ အသံနဲ႔ေပးတယ္ဆုိရင္လည္း အသံက ၾကားသာရမယ္။ ျပတ္သားၾကည္လင္ရမယ္။

●   ညံ့ဖ်င္းတဲ့ feedback ျပန္အသိေပးျခင္းဟာ ဘာfeedback ျပန္အသိေပးျခင္းမွ လုံး၀မရွိတာထက္ ဆုိးတယ္။ feedback ျပန္အသိေပးေနတာကုိ နားလည္ဖ႔ုိ သိဖုိ႔ လုိက္လုပ္ေနရတဲ့ သုံးစြဲသူ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္တယ္။ ေသာကပြားတယ္။

●  feedback ျပန္အသိေပးတာ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံပဲ ေကာင္းတယ္။ မ်ားလြန္းရင္ သုံးစြဲသူ စိတ္တုိတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းကို ေနာက္ခုံက ထုိင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးက ေျပာဆုိေနတာမ်ဳိးဟာ feedback ျပန္အသိေပးတာ မ်ားလြန္းေနတာအတြက္ အေကာင္းဆုံး ဥပမာပဲ။ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးက ေနာက္ခုံမွာ ထိုင္ၿပီး ပါးစပ္နဲ႔ ကားေမာင္းေနတာကုိ ယာဥ္ေမာင္းက သည္းခံေနရတယ္။ သူေျပာေနတာ မမွားဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမွန္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဒါေပမဲ့ ႀကိမ္ေရမ်ားလြန္းေနၿပီး အဆက္မျပတ္ ေျပာဆုိေပးေနတဲ့အခါ ကူညီရာ မေရာက္ေတာ့ဘူး။ ေနွာက္ယွက္ရာ ေရာက္သြားတယ္။ ယာဥ္ေမာင္း အာ႐ုံေတြ ေနာက္ကုန္တယ္။ ဒီေတာ့ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ဒီဇုိင္းမွာ feedback ျပန္အသိေပးတာ မ်ားလြန္းေနရင္ ေနာက္ခုံမွာထုိင္ၿပီး ကားေမာင္းတဲ့သူ backseat driver နဲ႔ ေမာင္းေနရတဲ့သူလုိမ်ဳိး သုံးစြဲသူရဲ႕ စိတ္မွာ ခံစားေနရမယ္။

 

●  feedback ေပးလုိက္လုိ႔ သိသြားၿပီးရင္ ထပ္ၿပီး feedback ကုိ မေပးမိေစနဲ႔။ သိၿပီးသားကုိ လာေျပာရင္ လူ႔စိတ္က နားမ၀င္ဘူး။ သိၿပီးသားကို ဆရာလာလုပ္တယ္လုိ႔ ခ်ဥ္တယ္။ သိၿပီးသားကို ထပ္ခါထပ္ခါ လာေျပာေနတယ္လုိ႔ စိတ္မွာ ခါးတယ္။

●  feedback ကုိ ဒီဇုိင္းမွာ ထည့္ၿပီး ထုတ္ဖုိ႔ လုပ္တဲ့အခါ ဒီဇုိင္းသမား ႀကံဳရတဲ့ အတားအဆီးက ဘတ္ဂ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ေတြ တက္ကုန္မွာဆုိေတာ့ မတတ္ႏုိင္ဘူး။ အျဖစ္ေလာက္ပဲ ထည့္ေပးလုိက္ရတာမ်ဳိးရွိတယ္။ အညံ့စား feedbackနဲ႔ သုံးစြဲသူကို ေခၽြးသိပ္တယ္။ ႏွစ္သိမ့္တယ္။ ေဈးအေပါဆုံးကို ေရြးသုံးရတယ္။ ေဈးအသက္သာဆုံး နည္းလမ္းကုိ ရွာႀကံသုံးစြဲရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကိရိယာေတြမွာ အမွားအယြင္းရွိလုိ႔ feedback ေပးရင္ မီးမွိတ္တုပ္မွိတ္တုပ္ျဖင့္ အခ်က္ျပတာ၊ အသံတစ္မ်ဳိး ျမည္ျပတာေလာက္ပဲ ပါေလ့ရွိတယ္။

●  Feedback ျပန္အသိေပးျခင္းကုိ ဒီဇုိင္းမွာ ထည့္တဲ့အခါ ႀကိဳတင္ႀကံဆခ်က္ အစီအစဥ္ ရွိရမယ္။ အသိေပးျခင္းမွာ လုပ္ကုိင္မွာေတြကုိ အေသအခ်ာ ျဖစ္ေစရမယ္။ မသိမသာနဲ႔ သိသိသာသာ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးထားရမယ္။ အေရးမပါေတာေတြကုိ မသိမသာျဖင့္ ျပန္အသိေပးရမယ္။ အေရးပါတာကုိေတာ့ သိသိသာသာ ျပန္အသိေပးရမယ္။

ဓာတ္ေလွကားနဲ႔ တက္မလုိ႔ ေစာင့္ေနတဲ့သူေတြကုိ ေရာက္ဆဲေနရာအထပ္ကုိ ဂဏန္းျဖင္ မီးလင္းျပၿပီး အသိေပးေနတယ္။ ျမားက တက္ေနတာလား ဆင္းေနတာလား ျပေနတယ္။ ေစာင့္ေနတဲ့သူက စိတ္၀င္စားရင္ ျပသေပးေနတာကုိ ၾကည့္လိမ့္မယ္။ အေရးမလုပ္တဲ့သူက ဖုန္းပြတ္ေနမယ္။ ဓာတ္ေလွကားက ေစာင့္ေနတဲ့သူေတြ ရွိေနတဲ့အထပ္ကုိ ဆုိက္ေရာက္တဲ့အခါ တင္း ... ေတာင္ ဆုိၿပီး အသံျမည္ေပးၿပီး သိသိသာသာ အသိေပးလုိက္တယ္။ ဖုန္းပြတ္ေနတဲ့သူက အသံၾကားၿပီး ဓာတ္ေလွကား ေရာက္ၿပီဆုိတာ သိမယ္။ အဲဒီလုိ မဟုတ္ဘဲ တစ္ထပ္ကုိ ေရာက္တုိင္း တင္းေတာင္ေနရင္ နားၿငီးလာမယ္။ ကုိယ့္အထပ္ေရာက္လုိ႔ တင္းေတာင္ ျမည္တာလား၊ တျခားအထပ္လားဆုိတာ သိရေအာင္ လုပ္ေနရလိမ့္မယ္။

 

●  Feedback ျပန္အသိေပးျခင္းေတြဟာ လုိတာထက္ မပုိအပ္ဘူး။ မသိမသာ ေပးရမွာကုိ သိသိသာသာ ေပးေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ အသိေပးခ်င္တဲ့ အမ်ဳိးအစား တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အတူတူ ျဖစ္မေနသင့္ဘူး။ ဘယ္ဟာက ဘာကုိ အသိေပးတာလည္း တန္းသိေအာင္ စီစဥ္ေပးထားရမယ္။

●  ျပန္အသိေပးျခင္းဟာ မပါမျဖစ္ လုိအပ္တဲ့အရာ၊ ဒါေပမဲ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ စီစဥ္ေပးရမယ္။ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ရမယ္

 

ict guide


Read times
Rate this item
(0 votes)