ဖက္စပ္ပါ၀င္ေသာအရာေတြ စနစ္တက် ခင္းက်င္းျပသတဲ့အခါ ေနရာအေနအထားေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မ်က္လုံးေတြက ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး ၾကည့္တယ္။

Published in Design Principle

အကၡရာစာလုံးစတုိင္လ္ဟာ UI web design အတြက္ အေရးပါအရာေရာက္ေပမဲ့ အၿမဲလုိလုိ သိပ္အေရးလုပ္မခံရဘူး။

Published in Design Principle

The Design for Everyday Things((DOET) ကုိ ေရးသားတဲ့ ဒြန္ေနာ္မန္က မွန္တံခါး ၆ ခ်ပ္ၾကားမွာ သူ႔အသိတစ္ေယာက္ ပိတ္မိေနတဲ့ဒုကၡကုိ ေရးသား တင္ျပထားတယ္။

Published in Design Principle

ျပင္သစ္ ပန္းခ်ီပန္းပု ပညာရွင္ Jacques Carelman က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ ကတ္တေလာက္တစ္ခု ထုတ္ေ၀တယ္။

Published in Design Principle

လုပ္လုိ႔ကိုိင္လုိ႔ရတာေတြ အကုန္လုံး သုံးစြဲသူ သိဖုိ႔ သိသာထင္ရွားေနတယ္။

Published in Design Principle

Buttons ခလုတ္ေတြဟာ လာေရာက္သုံးစြဲသူနဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ မပါမျဖစ္ ထည့္သုံးၾကရတဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။

Published in Design Principle

Search Articles