ဖ်က္မိသြားတဲ့ Windows 10 Activity History ေတြကို ဘယ္လို ျပန္ရွာမလဲ..?

ဖ်က္မိသြားတဲ့ Windows 10 Activity History ေတြကို ဘယ္လို ျပန္ရွာမလဲ..? google

Windows 10 သံုးစဲြသူမ်ား ကိုယ့္ရဲ႕ Operating System အတြင္းရွိ activity history ေတြကို မေတာ္တဆ ဖ်က္ဆီးမိလို႔ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈလိုတယ္ဆိုရင္ ျပန္ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

Windows 10 မွာ cortana ကို အသံုးျပဳၿပီးရွာေဖြထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ Bing မွာ ရွာေဖြခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ဒီ နည္းလမ္းနဲ႔ အလြယ္တကူ ျပန္လည္ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

ပထမဆံုး Start button ကိုႏွိပ္ၿပီး Settings ဆိုတာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ၿပီးရင္ Privacy ဆိုတာကိုေရြးရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

 

Privacy ထဲကိုေရာက္ၿပီဆိုရင္ Manage my info that’s store in the cloud ဆိုတာကို ႏွိပ္ရပါမယ္။

 


Sign in with Microsoft account ဆုိတာကို ႏွိပ္ၿပီး Microsoft account လုပ္ထားတဲ့ email ကို ထည့္သြင္းေပးရပါမယ္။

 


Privacy Dashboard
ဆိုတဲ့ေနရာကိုေရာက္သြားရင္ Activity history ဆိုတာကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

 


All Data types
ဆိုတဲ့ေနရာကေန ကိုယ့္ရဲ႕ Activity history ေတြကို ျပန္လည္ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: internet


Read times
Rate this item
(0 votes)