ကြန္ျပဴတာ၏ Input/Output (Devices) ပစၥည္းမ်ား

ကြန္ျပဴတာ၏ Input/Output (Devices) ပစၥည္းမ်ား google

ကြန္ပ်ူတာစတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ Input/Output (Devices) ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊စက္မ်ားကို ေလ့လာသိရွိထားရပါမည္။

Input Device ဆိုသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ  ပစၥည္းကိရိယာ၊စက္တစ္ခုခုမွ ဓာတ္ပုံ၊ဗီဒီယို၊စာသား အစရွိေသာ ဖိုင္၊ဖိုဒါမ်ား ကြန္ပ်ဴတာထဲသို ့ပို့ေဆာင္ေပးေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Output Device ဆိုသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွ ဖိုင္၊ဖိုဒါအစရွိသည္မ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာထဲသို ့ ဝင္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳေနသည္မ်ားကို Input Device ဟု မွတ္ယူႏိုင္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီး ဓာတ္ပုံ၊ဗီဒီယို၊စာသား မ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ စက္မ်ားကို Output Device ဟုမွတ္ထားႏိုင္ပါသည္။

ကြန္ပ်ူတာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳ ၾကေသာ Input/Output Device မ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ အသုံးျပဳၾကေသာ Input/Output စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားစြာရွိႏိုင္ပါေသးသည္။
System
ပိုင္းဆိုင္ရာ Input/Output Device မ်ားကို ေနာက္ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Input Devices:

Camera (ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးေသာကင္မရာ)
• Barcode reader (Bar
ကုဒ္နံပါတ္မ်ားဖတ္ႏိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းတစ္ခု)
• Keyboard (
စာသားမ်ား၊ နံပါတ္မ်ား၊ Emoji မ်ား ရိုက္ထည့္ႏိုင္ေသာ ကီးဘုတ္)
• Microphone (
ကြန္ပ်ဴတာထဲသို ့အသံသြင္းသည့္ အခါ အသုံးျပဳရေသာ ဖုန္းတစ္မ်ိဳး)
• Mouse (
အသုံးျပဳလိုေသာေနရာသို ့ ညြန္ေပးႏိုင္ေသာ Pointer တစ္ခု)
• Scanner (
ပုံ၊စာသားမ်ားကို မႈရင္းအတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာထဲသို ့ထည့္လိုသည့္အခါ အသုံးျပဳေသာစက္)
• Webcam (
ဓာတ္ပုံ၊ဗီဒီယိုမ်ား ရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာကင္မရာ)
• Touchpads (
အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ လက္ျဖင့္ ထိေတြ ့ေစခိုင္းႏိုင္ေသာ Touchpad)
• Pen Input (
ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္တြင္ စာေရးသားျခင္း၊ပုံမ်ားဆြဲႏိုင္ေသာ Pen)

Output Devices:

Monitor (TV ကဲ့သို ့ေသာ ရုပ္ပုံ၊စာသားမ်ား ျမင္ရေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္)
• Printers (
ရုပ္ပုံ၊စာသားမ်ား ထုတ္ယူႏုိင္ေသာ စက္)
• Projector (
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ရွင္းျပလိုသည့္အခါ လူအမ်ားျမင္ႏိုင္ေအာင္ ရုပ္ပုံ၊စာသားမ်ား၊
ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလုံးကို အက်ယ္ခ်ဲ ့အသုံးျပဳႏိုင္ေသာစက္တစ္ခု)
• Speaker (
အသံထြက္စက္)
• Head Phone (
နားၾကပ္ကဲ့သို့ေသာ စက္မ်ား)

Input–Output Devices:

Modems (SIM ကဒ္ထည့္ျပီး အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ စက္)
• Network cards (
ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ ့အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ ကဒ္)
• Audio Cards / Sound Card
• Headsets (Headset consists of Speakers and Microphone. 
• Speaker act Output Device and Microphone act as Input device)
• Facsimile (FAX) (It has scanner to scan the document and also
have printer to Print the document)

Read more: 2019 week 17 ရဲ႕ ေရပန္းအစားဆံုး စမတ္ဖုန္း (၁၀) လံုး

Source: net complus

Read times
Rate this item
(0 votes)