လက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳေနသူေတြအတြက္ Battery က်န္းမာေရးစစ္ေဆးနည္းေလးကုိ ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

Published in How To

() Window + R ကို တြဲၿပီး ႏွိပ္ပါ။

Published in How To

အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ IMEI ေပ်ာက္သြားရင္

Published in How To
Friday, 15 March 2019 11:49

Bluetooth 5 နည္းပညာ

Bluetooth ဆိုတာကေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ လူတုိင္းအကၽြမ္းဝင္ၾကတဲ့ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Published in How To

Memory card & Sd card တို႕တြင္ memory IC တစ္လံုးသာပါ၀င္ပါတယ္။အဲဒီ IC ဟာ PCB ေပၚမွာ ပံုႏွိပ္ထားတဲ့ Press IC ေတြျဖစ္ပါတယ္။

Published in Tips

LCD (သို႕) မွန္ျပားမ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာမ်က္ႏွာေမာ္နီတာမ်ားဟာ ေနာက္ဆံုးေပၚ နဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကြန္ျပဴတာေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ။

Published in How To

browser မွာလား။ Desktop မွာလား၊ Microsoft app မွာလား။ ကြန္ပ်ဴတာ system မွာလား။

Published in How To

သင့္ကြန္ျပဴတာ ေလးလံလာလို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ Virus ကူးစက္လို႔ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေျဖရွင္းမရတဲ့ Error ျဖစ္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မူလအေျခအေန ကို

Published in How To

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အသံုးျပဳေနတဲ့ ပံုမွန္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးမွာ System unit Keyboard Mouse Monitor တို႕ပါ၀င္ပါတယ္။

Published in How To
Page 3 of 7

Search Articles